En ny morgendag

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Jotuns toppsjef Morten Fon talte til en lydhør forsamling på Farris Bad. Alle foto: Andre Askeland.

NHO Vestfold og Telemark har arrangert vår regionale årskonferanse «En ny morgendag». Den foregikk fredag 22. april på Farris Bad i Larvik, samlet rundt 130 deltakere - og fra scenen bidro både ungdom, bedriftsledere, politikere, forskere og NHO-ansatte til at det ble en flott opplevelse for oss alle!

Tittelen for konferansen var den samme som for NHOs nasjonale årskonferanse i Oslo Spektrum 12. mai og viser til at vår verden er i endring og vi står ved et historisk veiskille. Som bakteppe ligger situasjonen i Ukraina og dens konsekvenser for verden, Europa, Norge og bedriftene. Men fortsatt er våre årskonferanser en arena for å vise frem hvilke løsninger bedriftene kan bidra med og NHOs viktigste møteplass for å fremme vår politikk og sikre at vi når ut til ulike målgrupper med våre budskap. Derfor var det spesielt fint på fredagens konferanse å se at deltakerne kom fra både næringsliv, politikk, akademia og offentlige myndigheter og organisasjoner - og at de gode samtalene handlet om hvordan vi kan jobbe sammen for å lykkes i vår region med grønn omstilling, arbeidsplasser og verdiskaping.

Konferansen ble åpnet av to elever fra musikklinja på Sandefjord videregående, Susanne Lykke Skarsbakk og Benjamin Vermeulen på hhv. vokal og gitar – og da var den gode stemningen i salen satt! Varaordfører Rune Høiseth ønsket deretter velkommen til Larvik og understreket viktigheten av byens attraksjonskraft og en næringsoffensiv kommune.

Susanne og Benjamin 

Dagens konferansier var Christian Chramer som er direktør for kommunikasjon, samfunn og region i NHO. Han innledet med å fortelle litt om bakteppet for konferansen før han overlot scenen til NHO Service og Handels adm. dir. Anne-Cecilie Kaltenborn. Hun inviterte med seg Lene Oen fra Clas Ohlson og Ghazi Khder og Patrick Solrunarson fra Support Service Partner til en samtale om arbeidslivet i gode og onde dager. Support Service Partner ble startet av Ghazi og Patrick da de bare var 17 år og droppet ut av videregående, og nå har bedriften rundt 220 ansatte! De leverer renholdstjenester til ulike kunder på Østlandet, og tar et stort samfunnsansvar ved å inkludere mange som ellers ville stått utenfor arbeidslivet. I lys av situasjonen i Ukraina og behovet for arbeidsplasser til flyktninger som kommer hit, vil de kunne bidra ytterligere her. Pandemien hadde gitt positive bidrag til bedriften, for som Patrick uttrykte det; -endelig forstår folk hvor samfunnskritisk renhold er! Lene forklarte hvordan også Clas Ohlson hadde blitt påvirket av krigen i Ukraina med blant å gå tomme for varer som inngår i hjemmenes beredskapslagre og som tidligere ikke var spesielt etterspurt. Alle de 3 bedriftslederne ga uttrykk for at de ser at service- og handelsbransjen er i endring, men at de fokuserer på mulighetene det gir.

Patrick, Ghazi og Anne-Cecilie

Salen ble begeistret for de to unge rødrusselevene fra Thor Heyerdahl videregående skole som vi fikk møte sammen med Bendik Mogensen fra Opinion. Mogensen ga oss et innblikk i resultatene fra UNG2022 og inviterte Vilde og Bjørn til å kommentere funnene. Det var to reflekterte ærlige flotte unge som delte sine tanker om engasjement, bekymring og fremtidsønsker med deltakerne. Bjørn snakket om «Dagsnytt18-generasjonen» som hver dag blir presentert for så mange bekymringer og krevende utfordringer at det blir så overveldende at de rett og slett melder seg litt ut og blir mer opptatt av «nære ting». De hadde begge gode råd til bedriftslederne i salen om hvordan de ville bli tatt i mot når de kommer ut i arbeidslivet.

Vilde og Bjørn

Mangfold, inkludering og likeverd i en verden i endring var neste programpost, og konferansier Christian kunne lene seg godt tilbake i en av de fine stolene fra Farnese mens næringslivsleder Anita Krohn Traaseth og Faten Lubani fra Globale Sandefjord fant hverandre i en god samtale om hva som skal til for å lykkes med mangfoldsstrategi. De var enige om at temaet må på dagsorden i styrerom og toppledelse og at det tar tid å bygge ny kultur. Det er ikke lenge siden Anitas oldemor ikke fikk lov å ta eksamen artium… Og daglig møter Faten bedriftsledere som veldig gjerne vil øke mangfoldet, men som trenger hjelp til hvordan.

Konferansier Christian, Anita og Faten

Samme utfordring gjelder bærekraft og bærekraftsledelse, og R8s Emil Eriksrød kunne ta opp tråden videre fra Anita og Faten og vise hvordan nettopp han som eier og leder går foran for at bedriften hans skal lykkes. Fremtidens arbeidshverdag handler om fleksibilitet, bærekraft og teknologi, og R8s Powerhouse i Porsgrunn – hvor også NHO Vestfold og Telemark har kontor – er et svært godt eksempel på hvordan disse tre behovene løses.

Bjørn Engaas fra Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg klarte i løpet av de korte 15 minuttene han fikk til rådighet å vise oss den nye økonomiske virkeligheten og gi oss noen betraktninger om hvordan vi skal komme ut av alle krisene. Han utfordret forsamlingen i å reflektere over om det egentlig er en krise og minnet oss om at vi noen ganger må akseptere at bedrifter går over ende for å erstattes med nye. Men samtidig er det lett å forstå at det er krevende for politikere ikke å skulle bidra med krisepakker for «vanlige folk» her og nå.

Vi inviterte derfor politikere opp på scenen for å snakke om hvilke bidrag de kunne komme med for å sikre fremtidens arbeidsliv, under ledelse av Torleiv Sandvik fra DnB. Stortingsrepresentant Jone Blikra fra Telemark og AP tok utfordringen sammen med fylkespolitikerne Karoline Aarvold (H) og Ådne Naper (SV). De var alle opptatt av å sørge for riktig og tilstrekkelig kompetanse, blant annet en økt satsing på yrkesfag, samtidig som vi inkluderer alle de som nå står utenfor arbeidslivet, men ønsker å bidra.

Toppsjef Morten Fon fortalte om Jotun; om selskapets strategi, verdier og kultur, om situasjonen i Russland og om nytt industrielt samarbeid som skaper innovasjon og internasjonale muligheter. Sammen med Kongsberggruppen og flere samarbeidspartnere har de utviklet Hull Performance Solutions og således gått fra å selge maling til å selge «effektive båtskrog».

Etter en innholdsrik og flott konferansedag var det herlig å høre Jan Fredrik Karlsen fra All-In gi oss et levende bevis på hvordan engasjement som indre drivkraft kan føre deg langt i en spennende karriere! Og avslutningsvis takket konferansier Christian Chramer alle som hadde bidratt til en strålende dag før regiondirektør Kristin Saga gikk på scenen og takket han og alle med et stev på vei hjem; Setesdals svar på Carpe Diem.

«So er ho laga den livsens stri

Det gjeld ver vare å passe tidi

Me du sit sullar på tullan dei

Kan det hende lykka ho for forbi»

En glad gjeng etter vel gjennomført konferanse; Jan Fredrik Karlsen, Helene Naper, Kristin Saga, Christina Kile, Hege Pflug, Morten Fon og Christian Chramer