Har dere krevende saker i sykefravær?

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Karoline Midtskog og Lena Sneve Lena Sneve Thorsen, jobbkonsulenter og rådgivere i ekspertbistand ved iFokus holdt innlegg på kurset tirsdag 8. september

Har du medarbeidere som har langvarig eller hyppig gjentakende fravær fra jobb? Søk ekspertbistand og få dekket utgiftene. Vi har kurset medlemmer i ordningen og brukte vår egen advokat Helene Naper og medlemsbedriftene iFokus og Life Improvement som eksperter!

Vanskelige fraværssaker kom opp som en utfordring fra NHOs medlemmer i forbindelse med reforhandling av IA-avtalen, og det nye virkemiddelet «Tilskudd til ekspertbistand ved krevende sykefraværssaker» ble etablert. Den økonomiske støtten fra NAV kan bli på inntil kr. 20 000,- pr. arbeidstaker og ekspertbistand kan gis over 8 uker. NAV Arbeidslivsenter melder fra om at det er underforbruk av tildelte midler.

Det er visse kriterier og forutsetninger som må oppfylles for å få dette tilbudet. Bedriftsinterne tiltak skal være prøvd eller vurdert og arbeidstaker har en pålagt medvirkningsplikt. Hver aktuelle sak skal drøftes med IA-rådgiver ved NAV Arbeidslivsenter. Arbeidsgiver tar så kontakt med en «ekspert» for å innhente pristilbud og søker gjennom Altinn og ID porten. Tilsagnsbrev fra NAV sendes arbeidsgiver og fysisk eller digitalt oppstartsmøte avtales for arbeidsgiver, arbeidstaker og ekspert.

Selvsagt er alltid den ansatte den fremste «eksperten» på seg selv, men en nøytral, faglig og profesjonell part vil gi en konfidensiell prosess og bidra til åpenhet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Utfall i sak kan bli redusert stilling, en reorientering mot andre yrker, vurdering mot utdanning eller kompetanseheving eller rett og slett bytte av yrke eller annen type tilrettelagt jobb i samme bedrift.

Ekspertbistand er en ressurs og et gode for et «inkluderende arbeidsliv». Målet er å forebygge og redusere utenforskap fra arbeidslivet og gi ansatte karriereveiledning, gjennom fokus på arbeidshelse, motivasjon, endring- og relasjonsarbeid.