Næringsministeren åpnet Industriuka i Porsgrunn

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Trenger du inspirasjon, look to Grenland, sa næringsminister Jan Christian Vestre.

Næringsministeren snakket til fullsatt sal med bedriftsledere, politikere, akademia, offentlig forvaltning og organisasjoner da han besøkte Industriuka, hvor grønn industri settes på dagsorden.

Tema i dag var digitalisering og vi fikk høre hvordan digitaliseringen kan gi gevinst på den triple bunnlinjen -people, planet og profit. Henriette Undrum, VP Equinor, Elkem, Yara, Hydro, Lede, Kongsberg Maritime, 24SevenOffice var noen av bedriftene som var på scenen og holdt spennende innlegg. Stor entusiasme var det også rundt 5G-lanseringen i Grenland, et samarbeid mellom Yara og Telenor i Herøya industripark. Yara Birkland er snart i drift, med 5G.

Hvis landet vårt skal lykkes, så må bedriftene lykkes

Næringsministeren har besøkt ulike bedrifter og hentet innspill rundt i landet. Bedriftene ligger foran og politikerne må legge til rette med gode rammer. Kraft, forskning, risikoavlastning, arbeidskraft, kompetanse og tilgang på kapital må være på plass for å skape vekst og arbeidsplasser. Hvis landet vårt skal lykkes så må bedriftene lykkes. Bedriftene er våre spydspisser, sa Vestre. Utfordringene i norsk økonomi er store og fokus må være på flere lønnsomme, grønne arbeidsplasser, styrke fastlandsøkonomien, øke fastlandseksporten og kutte klimagassutslippene.

Yara og Ineos skal til sammen kutte 1,5 millioner tonn CO2. Det forutsetter tilgang til nok kraft. Vestre sa tydelig at tempo i kraft utbyggingen må opp, det er ikke tid til å vente årevis på kraftledninger. Konsesjonssøknader må gjennomføres raskere. Regjeringens satsing på havvind vil gi 30GW og doble norsk kraft de neste tiårene. Norsk industri har de beste forutsetninger for å lykkes. Vi må ha selvtillit og vi må være utålmodige. Det handler om tempo ut i verden, sa Vestre.

KRAFTEN til å endre

Industriuka er med å samle folk, øke sannsynligheten for tilfeldige hendelser -for da skjer det noe magisk, sa Bård Stranheim, leder i Vestfold og Telemark regionens grønne industriklynge Powered by Telemark. Klyngen er initiativtaker til Industriuka.

Spennende program, les mer på industriuka.no

NHO arrangerer i samarbeid med Innovasjon Norge frokostmøte 31. mai kl 0800.

Tema er: hvordan lykkes med å øke norsk eksport. 

Samarbeid skaper attraksjonskraft er temaet når NHO inviterer til politisk vorspiel 1. juni, meld deg på her:

https://stavangerenergyconference.ticketco.events/no/nb/e/industriuka__vestfold_telemark_energy_conference_2022