Foto:

Jordvern, - et hinder for næringsutvikling ?

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Foto:

Velkommen til møte på Gjennestad 23. november kl. 18.00 – 21.30 i regi av "Jordvern Vestfold", Bondelaget og NHO. Passer for næringsutviklere, politikere, arealforvaltere og matjordvenner

Jordvernet står sterkere enn noen gang, men er vern av dyrket og dyrkbar mark blitt et hinder for næringsutvikling i Vestfold? Dette må vi snakke om!

18.00:  Innledninger ved

 • Kristin Saga, regiondirektør i NHO Vestfold og Telemark
 • Torbjørn Johannson, eier av NorgesGruppen og styreleder i ASKO
 • Anne Rygh Pedersen, ordfører i Tønsberg
 • Aslak Snarteland, leder i Vestfold og Telemark Bondelag
 • Hans Huseby er møteleder
 • Arne Nøkland er debattleder

19.40: Kaffe, Gjennestads hjemmebakst og viktig mingling

20.15: Paneldebatt med alle innledere og spørsmål fra salen ledet av Arne Nøkland

21.15: Oppsummering og avslutning ved Hans Huseby

Hvem er invitert?

 • Ansatte i kommunenes planavdelinger og landbrukskontor
 • Eiere og ledere av private bedrifter
 • Kommune- og bystyremedlemmer
 • Fylkeskommunens ledere og politikere fra utvalg for klima, plan og areal
 • Bønder
 • Stortingsbenken
 • Eiendomsutviklere og arkitektfirmaer
 • Banksjefer
 • Medlemmer i Jordvern Vestfold

Spørsmål? Kontakt Amund Kind, sekretær Jordvern Vestfold,  mobil 41067532/ 92419910 vestfold@jordvern.no eller følg Jordvern på Facebook, eller nettsider