Ønsker høringssvar om kompetanse

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Vi skal skrive høringssvar om regional kompetansestrategi og trenger medlemmenes innspill. Hva tenker tenker dere at må til for å utvikle og dekke kompetansebehovene i næringslivet?

Strategien som Fylkestinget skal vedta vil vise retning for arbeid med kompetanseutvikling i Vestfold og Telemark frem mot 2028. Strategien skal bidra til å styrke samarbeidet mellom arbeidslivet, utdanningssektoren, virkemiddelaktører, kunnskaps- og forskningsmiljøer. Ulike ansvarsområder innen opplæring, integrering og næringsutvikling skal sees i sammenheng, og det omfatter utdanningstilbydere og virksomheter, men også personer som skal gjennomføre kompetanseheving. 

Hvis du eller noen i din bedrift og bransje har tanker om dette, send oss noen ord til vhs@nho.no - så vårt høringssvar blir godt, eller svar direkte på høringen selv. Fristen er 30. juni.  Innspill sendes til  og merkes «NIK». .