NHO

Innhold

Ønsker høringssvar om kompetanse

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Vi skal skrive høringssvar om regional kompetansestrategi og trenger medlemmenes innspill. Hva tenker tenker dere at må til for å utvikle og dekke kompetansebehovene i næringslivet?

Strategien som Fylkestinget skal vedta vil vise retning for arbeid med kompetanseutvikling i Vestfold og Telemark frem mot 2028. Strategien skal bidra til å styrke samarbeidet mellom arbeidslivet, utdanningssektoren, virkemiddelaktører, kunnskaps- og forskningsmiljøer. Ulike ansvarsområder innen opplæring, integrering og næringsutvikling skal sees i sammenheng, og det omfatter utdanningstilbydere og virksomheter, men også personer som skal gjennomføre kompetanseheving. 

Hvis du eller noen i din bedrift og bransje har tanker om dette, send oss noen ord til vhs@nho.no - så vårt høringssvar blir godt, eller svar direkte på høringen selv. Fristen er 30. juni.  Innspill sendes til  og merkes «NIK». .