Valgløfter for jobbskaping

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Vi har invitert politikere til «valgløfteutfordringen» og bedt dem dele noen av tiltakene de mener vil skape jobber i Vestfold og Telemark

Vi har siden juni møtt Stortingskandidater fra Vestfold og Telemark i ulike anledninger, og nå i innspurten har vi bedt dem om å si hva de kan love av tiltak for jobbskaping. Vi skal ta vare på løftene og vil snart invitere til samarbeid, enten kandidaten kommer på Stortinget eller blir værende som politiker i kommunene eller fylkestinget her i Vestfold og Telemark. For NHO vil gjerne være med å legge til rette for arbeidsgivere så de kan skape flere jobber.

Her er noe av det våre folkevalgte mener vil gi jobbskaping i Vestfold og Telemark:

Erlend Larsen, Høyre

 • styrke samarbeidet med universitetet om grønn teknologi
 • etablere flere klynger
 • slå ring rundt Torp Sandefjord Lufthavn

Grete Wold fra SV

 • offentlige anskaffelser må støtte opp om lokalt næringsliv
 • et statlig grønt investeringsselskap som støtter lokale prosjekter og gründere
 • satsing på yrkesfagene og fagopplæring

Kathrine Kleveland, Senterpartiet

 • holde kraftprisene nede
 • sikre sterkt norsk eierskap
 • etablere 1000 nye fagskoleplasser
 • styrke samarbeidet mellom næringslivet og utdanningssektoren
 • øke lærlingtilskuddet
 • øke investeringer som gir nye, grønne industriarbeidsplasser

Per Asbjørn Andvik, Senterpartiet

 • satse kraftig på utbygging av all infrastruktur
 • øke det økonomiske offentlige bidraget til Fou og næringsetablering
 • aktiv næringspolitikk øker sysselsetting og verdiskaping og reduserer utenforskap
 • styrke satsing på innovasjon og nyskaping

Susy Haugan, Venstre

 • Kompetanse
 • Nyskaping og kreativitet
 • Samarbeid

Tobias Dreveland Lund, Rødt

 • En aktiv nærings- og industripolitikk

Og her kan du lese mer om hva NHO mener kan gi jobbskaping!