NHOs påskebudskap: Kjenn verdien av en arbeidsplass

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Vi går inn i påskeuken med brudd i lønnsforhandlinger og motløshet og frustrasjon i deler av arbeidslivet. Tenker politikere og velgere nok over verdien av en arbeidsplass?

Siste runde med innstramminger har truffet mange av bedriftene hardt. Vi opplever motløshet og vet at det sprer om seg en følelse av oppgitthet og frustrasjon. Mange er redde for å miste livsverket sitt og hele verdikjeder påvirkes når blant annet service- og reiselivsnæringen stenger ned. Fra små og lokale leverandører, via produsenter og til mediene, som mister sine annonseinntekter.

NHOs budskap til politikk- og myndighetspersoner nå:

  • Reduser arbeidsgivers lønnsplikt ved permisjon på grunn av nedstenging fra 10 til 2 dager eller la det bli et kostnadselement i kompensasjonsordningen.

  • Utsett betaling av skatter og avgifter, for dette kommer til å bli en kjempeutfordring for mange. Staten bør legge til rette for minst å doble nedbetalingstiden og gi bedriftene tid til å komme seg på fote igjen. Samtidig må forsinkelsesrenten som staten krever, reduseres fra 8 til 6 pst.

  • Lag unntaksordninger for utenlandsk og spesialisert arbeidskraft for å unngå stans i prosjekter og ytterligere permitteringer og oppsigelser, som også gir negative ringvirkninger for lokale leverandører.

Noen råd fra advokaten

Det blir nå sendt ut informasjon til alle bedriftene som er bundet av tariffavtaler som er omfattet av oppgjøret og som kan bli tatt ut i streik. Bedriftene må derfor før påske vurdere å sende ut betinget permitteringsvarsel til sine ansatte. Les artikkel om permittering grunnet streik eller korona her. 

Du kan få mer informasjon om dette og mye annet i HR-nettverket i NHO Vestfold og Telemark. Nettverket er en gratis og uforpliktende gruppe med HR ansvar i våre medlemsbedrifter. Det arrangeres 4-6 møter i året, digitale og fysiske hvor det blir informert om aktuelle saker og nyheter innenfor HR-feltet. Det legges også opp til at deltakerne kan bli kjent, danne nettverk for gjensidig utveksling av informasjon og for drøfte problemstillinger.

Det er planlagt to digitale møter i nettverket første halvår: Tirsdag 4. mai om lønnsoppgjøret og torsdag 10. juni om sykefravær og rus. 16. mars hadde vi møte om lønnsoppgjøret, og du kan lese mer om bruddet i forhandlingene her. Kontaktperson om dette og advokat for hjelp med arbeidsett i Vestfold og Telemark, er Helene Naper.  Husk også å bruke vår medlemsportal Arbinn. Her finner du praktiske artikler, maler og en mengde verktøy som letter hverdagen og hjelper deg å følge lover og regler som arbeidsgiver. 

Kompensasjonsordninger, råd, påbud og tiltak

Kompensasjonsordningen og andre tiltak hjelper, og det er bra at det allerede er bestemt at varer som lett forringes ved nedstengning, skal inkluderes fra inneværende måned. Ingen bedrifter får imidlertid dekket mer enn deler av de faste uunngåelige kostnadene, det meste må de dekke selv. Og nå er kassa tom for mange. Etter ett år med pandemi har mange brukt både oppsparte midler og de lånemulighetene som har vært i markedet.

Vi skjønner at de nye muterte variantene av COVID gir en ekstra uforutsigbar smittesituasjon og at det derfor må settes inn kraftige tiltak raskt, både nasjonalt og regionalt for å slå ned smitten, men mange strever med å ha oversikt over råd, påbud og anbefalinger. Rammebetingelsene for næringslivet endrer seg raskt og tolkninger av forskrifter endres hyppig, både nasjonale, regionale og lokale tiltak, påbud og anbefalinger.

Vi fortsetter å tale medlemmenes sak og jobbe for  at bedriftene overlever. Ta kontakt og bruk oss, det er slik vi kan vise alle verdien av næringslivet og verdien av en arbeidsplass.

God påske, tross alt -  fra Kristin, Helene, Hege, Christina og Vivil