Slik rammet ekstremværet bedriftene: - Vi må ruste oss bedre mot flom

Publisert

Flom

Foto: NHO

45 prosent av NHOs medlemsbedrifter i Innlandet og 22 prosent av bedriftene i Viken har blitt eller venter å bli påført et økonomisk tap som følge av "Hans", viser en ny kartlegging.

 NHO har gjennomført en undersøkelse blant sine medlemmer i de mest berørte områdene for å kartlegge de tidlige konsekvensene av ekstremværet. 

Til sammen melder 31 prosent av bedriftene om at de har blitt påført, eller venter, et økonomisk tap som ikke dekkes av forsikring. Av disse forventer 17 prosent at dette tapet vil tilsvare mer enn 20 prosent av et normalt årsresultat.  

Mange har mistet mye og vi har sett stor materiell skade. ""Hans" har også rammet bedrifter hardt og for mange innebærer ekstremværet store tap de ikke får dekket. Det er viktig for oss å synliggjøre dette fordi det vil bli mer ekstremvær framover og vi må ruste oss bedre mot flom og ekstremvær enn i dag, sier viseadministrerende direktør i NHO, Anniken Hauglie.  

Vi trenger å sikre framkommelighet og få på plass bedre nasjonale og lokale beredskapstiltak mot flom og ekstremvær. Vi kan spare milliarder for samfunnet om vi sikrer oss bedre.  

Viseadministrerende direktør i NHO, Anniken Hauglie. Foto: Moment studio.


Spesielt reiselivsbransjen er berørt og 66 prosent av de som har svart oppgir at de har blitt påført et økonomisk tap. 

Innlandet  

45 prosent av bedriftene i Innlandet og sier at ekstremværet "Hans" har påført bedriften et tap eller forventer at det vil gjøre det. 1 av 5 berørte oppgir at de vil ha et tap som utgjør enn 20 prosent av det normale årsresultatet. 

— Sammen løser vi store utfordringer - også krisene. Skadene er store, og mange bedrifter i Innlandet er berørt. Vi ser nå store skader på infrastruktur, isolerte husstander, og evakueringer. Samtidig ser vi også hvor bra det privat-offentlige samarbeidet fungerer - også i krisesituasjoner, sier regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet.  

Gudbrandsdalen er den hardest rammede regionen - 71 prosent av bedriftene er påført et tap eller venter å bli det. I Valdres er tallene 69 prosent og i Lillehammer 59 prosent. For reiselivsnæringen her i regionen er 8 av 10 bedrifter påført tap eller venter tap.   

— Vi har møtt bedrifter som legger alt til side og bidrar, samtidig som en får store økonomiske tap. I lys av Totalberedskapskommisjonens anbefalinger, så er måten det nå jobbes på et godt eksempel på operasjonalisering av hvordan vi skal samarbeide i lignende situasjoner fremover, legger han til. 

Viken  

22 prosent av bedriftene i Viken sier at ekstremværet "Hans" har påført bedriften et tap eller forventer at det vil gjøre det. 13 prosent oppgir at de vil ha et tap som utgjør enn 20 prosent av det normale årsresultatet. 

Mange av våre medlemsbedrifter i Viken og Oslo er hardt rammet av flommen. Særlig i området rundt Hallingdal og langs Glomma ser vi store skader på eiendom og ødelagt infrastruktur. Det reflekteres også ved at hele 56 prosent av bedriftene i Hallingdal er rammet av flommen, sier regiondirektør for NHO Viken Oslo, Vegard Einan. 

Hallingdal er den hardest rammede regionen - 56 prosent av bedriftene er påført et tap eller venter å bli det. I Ringerike er tallene 48 prosent og i Øvre Romerike 27 prosent. 

— Gjennom herjingene fra "Hans" har vi vært vitne til at bedriftene stiller opp for lokalsamfunnet. Det være seg om de stiller opp som beredskapshotell, bidrar med sikring og opprydding og sørger for at lokalsamfunnet er godt ivaretatt. Det er viktig å ta til etterretning når vi skal håndtere fremtidige kriser. 

Halvparten venter mer ekstremvær framover 

55 prosent av bedriftene i Viken og Innlandet forventer hyppigere forekomst av denne typen naturskader i tiden fremover.  Selv om det også her er regionale forskjeller, så er det store bildet at de fleste forventer mer fremover. 23 prosentene forventer ikke mer naturskader, mens 22 prosent svarer "vet ikke".  

Om kartleggingen 

Undersøkelsen ble gjennomført 14.-15. august og ble sendt til 4368 bedrifter og besvart av 698 bedrifter i de aktuelle fylkene.  

Ved gjennomføring av temaspesifikke undersøkelser, så vil man kunne forvente en overrepresentativitet av bedrifter som føler at temaet angår dem spesielt. Så også i denne undersøkelsen. Samtidig kan det antas at noen av de berørte bedriftene ikke har hatt tid til å delta så nært opp til hendelsesforløpet, noe som kan balansere bildet.   

Jon Kristiansen