Foto:

Regjeringens energimelding: Viktig med bred politisk enighet

Nyhet, Energi, klima og miljø

Publisert

Foto:

Regjeringens energimelding "Energi til arbeid" er et godt utgangspunkt for bred politisk enighet om energi- og industripolitikken fremover.

Dette er første gang vi får en stortingsmelding som behandler fornybare og fossile energiressurser samlet, med formål å sikre langsiktig verdiskaping, arbeidsplasser og innfri våre klimamål. 

- Vi konstaterer at regjeringen har lyttet til NHO, LO og bedriftene, og de innspillene som har kommet fra vårt arbeid med en felles energi- og industripolitisk plattform. Nå er det tid for et krafttak for ny industrisatsing og klimaomstilling i Norge. NHO ser frem til å dykke ned i meldingen, og håper den vil danne grunnlag for en god og saklig debatt om veien videre for Norge som energi- og industrinasjon. Det tydelige ambisjonsnivået i meldingen innenfor havvind, hydrogen, investeringene i nett og mange andre grønne verdikjeder, er eksempler på områder som er særlig viktig for næringslivet fremover, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO. 

- Nå er det viktig at vi får raske beslutninger slik at vi når klimamålene og innfrir ambisjonene vi har for industrisatsing og arbeidsplasser. Særlig viktig er det å få tempo i utrullingen av et nordsjønett som det haster å få på plass. Denne meldingen burde legge til rette for en bred politisk enighet om hovedlinjene for energi- og industripolitikken fremover, sier Almlid