Seier for jobbskaping i Nord-Norge

Publisert

#005

- Det grønne skiftet er avhengig av økt utvinning av mange typer metaller som kobber, sier NHOs adm.direktør Ole Erik Almlid.

NHO-sjef Ole Erik Almlid kaller regjeringens ja til kobberutvinning i Kvalsund en seier for jobbskapingen i Nord-Norge og mener driften gir store muligheter for Norge.

– NHO er veldig glad for at denne beslutningen nå er tatt om at Nussir ASA får driftskonsesjon for utvinning av kobber i Kvalsund kommune.  I tillegg til de nye jobbene er dette også en seier for mineralnæringen som gir store muligheter i Norge.   Utvinningen av kobber er noe verden særlig trenger ved produksjon av elbiler og det grønne skiftet for øvrig.  Næringslivets perspektivmelding, som NHO presenterte under Arendalsuka 2018, viser blant annet til at Norges geologiske undersøkelse (NGU) har anslått at Norge har kjente metallressurser til en verdi av rundt 2 500 milliarder kroner.  Mye av dette ligger i nord.

– Gruveprosjektet vil i det hele tatt styrke lokalsamfunnets økonomi og kompetanse.  Det er vanskelig å si eksakt, men dette vil trolig bety at det skapes over hundre nye arbeidsplasser.  Derfor må vi gratulere Nussir-sjefen Øystein Rushfeldt som i over ti år har jobbet for å få dette til.  Også ordfører Terje Wickstrøm i Kvalsund kommune har sin del av æren for at dette nå blir realisert.

Regjeringen og næringsministeren Torbjørn Røe Isaksen fortjener også all honnør for å sikret Nussir nødvendige tillatelse. Regjeringen viser både vilje og evne til å satse på industriutvikling og gruvedrift i nord. Dette gir et viktig signal for fremtidige industriinvesteringer.  NHO tar til etterretning at regjeringen kan forsikre om at denne mineralutvinningen skal skje på en miljømessig forsvarlig og bærekraftig måte. Konsekvensene ved sjødeponi har vært nøye avveid mot de positive effektene av tiltaket i utslippstillatelsen som ble gitt av Klima- og miljøverndepartementet i 2016.  Det er satt strenge vilkår i tillatelsen for å ivareta miljøhensyn, blant annet krav om overvåkning og rappportering.

Men for miljøet og klimaet er det viktig å forstå at det grønne skiftet er avhengig av økt utvinning av mange typer metaller som kan brukes i nye teknologier – som solceller, vindmøller, elbiler og batterier. Mineralnæringens råstoff til industrien er derfor viktige for å nå klimamålene, sier Ole Erik Almlid.