NHO

Innhold

Veileder for klimarisikorapportering

Nyhet, Energi, klima og miljø

Publisert

Foto: The National Oceanic and Atmospheric Administration Photo Library

Finans Norge har utarbeidet en veileder for hvordan næringslivet kan komme i gang med klimarapportering.

Klimarisiko utgjør ett av de viktigste risikoområdene for norsk næringsliv fremover.

Arbeidet med å rapportere og analysere klimarisiko kan være utfordrende for mange i næringslivet.

Basert på anbefalingene fra G20-landenes Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TFDC-rammeverket) har Finans Norge utarbeidet en enkel veileder for å komme i gang med rapportering på klimarisiko.

Veilederen inneholder tips til oppstartsfasen, og en oversikt over TCFD-rammeverket, som er et rammeverk for klimarisikorapportering.

Les veilederen her