NHO

Innhold

Europa må bli den globale digitale vinner

Nyhet, Markedsadgang

Publisert

NHO ÅK 2017 taler på nhos årskonferanse 2017

- Også norske bedrifter må bli globale vinnere, sier NHOs politisk direktør Mari Sundli Tveit.

- EU ligger etter USA og Kina i kappløpet om å bli best på digitalisering og kunstig intelligens. Men nå tar EU-landene en kraftinnsats for å ta lederskapet. Norge må være en del av denne satsingen slik at norske bedrifter også blir globale vinnere, sier NHOs politisk direktør Mari Sundli Tveit.

Hun sier også at konkurransen for norske bedrifter er knallhard, ikke minst på det digitale feltet.  For å kunne gjøre nytte av ny teknologi - som for eksempel kunstig intelligens - må vi har data som er råvare. Derfor har NHO fått Menon til å utrede om data er noe Norge kan leve av i fremtiden.

"Europe fit for a digital age" er målet når EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, sammen med den danske visepresidenten for konkurranse og digitalisering, Margrethe Vestager, presenterte EUs digitale fremtidige strategi "Shaping Europe's Digital Future" denne uken.  EU-kommisjonen ønsker et Europa som er åpent, rettferdig, demokratisk og som har tro på seg selv, ifølge president Von der Leyen som presentert strategien. Den er bygget opp med tiltak på tre hovedområder:

  1. Teknologi for mennesker: Kompetanseinvesteringer, cybersikkerhet, tillit til AI, utvidelse av raskt bredbånd til borgere, sykehus og skoler, utvidet kapasiteten til superdatamaskiner for å styrke innovasjonsmuligheter innen medisin, transport og miljø.
  2. En rettferdig og konkurransedyktig dataøkonomi: Finansiering av innovative og raskt voksende nye bedrifter, forslag til ny lov for å klargjøre ansvaret for plattformer og regler om nettverkstjenester, sikre passende regler, konkurranse på like vilkår, øke tilgjengeligheten av kvalitetsdata der personopplysninger er beskyttet.
  3. Et åpent, demokratisk og bærekraftig samfunn: bruk av teknologi for å oppnå klimanøytralitet innen 2050, redusere karbondioksidutslippene av digitalisering, bedre kontroll og beskyttelse av innbyggernes personopplysninger, skape et helsedatarom for forskning; diagnostikk og behandlinger, bekjempe fakenews og skape pålitelige medier.

Kunstig Intelligens & data
Den digitale strategien får følge av et såkalt White Paper på Kunstig Intelligens kalt "En europeisk tilnærming til fortreffelighet og tillit", og utkast til "A European strategy for Data". Danske Margrethe Vestager understreket i sin presentasjon av strategien for Kunstig Intelligens at "teknologi skal arbeide for menneskene, og ikke motsatt".

Det er ikke tvil om EU-kommisjonens ambisjoner på det digitale området. Kraften i satsingen vil bli påvirket av budsjettene som følger til forskning, kompetanseutvikling på det digitale området, og til spredning av teknologi. Det diskuterer EU-landene i sitt langtidsbudsjett for 2021-2027 der forhandlingene nå pågår.  Rammene for EU-programmer som f.eks. Horizon Europe, Digitial Europe, Erasmus+ og EUs programmer for romvirksomhet er derfor også  viktige for norsk næringsliv.