Halden og Fyresdal er årets næringslivskommuner

- Halden og Fyresdal er to verdige vinnere som på hver sin måte kan inspirere andre med måten de legger til rette for næringslivet. Kommuner som lykkes med et velfungerende næringsliv blir også attraktive lokalsamfunn med arbeidsplasser og aktivitet, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

Halden vant i kategorien kommuner med flere enn 15000 innbyggere og Fyresdal vant i kategorien kommuner med færre enn 15000 innbyggere. Heder og ære gikk også til de øvrige finalistene Sandefjord, Narvik, Røst og Åmli kommune.

- Kommuner som legger til rette for næringsutvikling bidrar til at bedriftene får viktige konkurransefortrinn. Et velfungerende næringsliv gir økt sysselsetting, økte inntekter til kommunen og ikke minst bedre tilbud i lokalsamfunnet. Samspillet mellom kommuner og næringsliv er derfor viktig, og KS og NHO jobber for å styrke dette samarbeidet, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Juryens begrunnelser

Halden

Halden kommune er en foregangskommune når det kommer til digitalisering og innovasjon, og har vist seg å være omstillingsdyktig og fremoverlent mot bedriftene den er vertskap for. Dette gjenspeiles i rask og god service, og forutsigbarhet i planer og politikk.

Gjennom en tett samarbeidsorientert dialog med næringslivet og akademia, og en aktiv tilnærming til oppstartsbedrifter, legger kommunen grunnlaget for banebrytende utvikling og løsninger som vil kunne hjelpe både innbyggerne og næringslivet i Halden på sikt. Halden omtales som en Ja-kommune som tilrettelegger for inkubatormiljøer og åpne planprosesser. Aktiv næringsutvikling er klart definert i samfunnsplanen.

Vertskapsrollen for Smart Innovation Norway med sine klynger innen energi, kunstig intelligens og dekommisjonering trekkes frem i nominasjonen som særlig positiv. Kommunen bidrar til å øke kunnskap og ruste næringslivet, og åpner for eksportmuligheter av nye tjenester og banebrytende innovasjon. Innsatsen som gjøres på dekommisjoneringsområdet kan bidra til å utvikle nær sagt en helt ny næring i Norge.

Fyresdal

Fyresdal kommune legger stor vekt på godt samarbeid med næringslivet. Kommuneadministrasjonen og næringslivet er samlokalisert i felles kontorbygg. Kommunen er i gang med rullering av kommuneplanens samfunnsdel, der overordnede målsettinger er "Bulyst og næringsutvikling".

For å legge til rette for bedrifter som trenger arbeidskraft, gjennomfører Fyresdal kommune arkitektkonkurranse for å utvikle attraktive boformer. Ett av årets mest heftige reisemål i ligger i Fyresdal - Tretoppveien. Her kan du både rusle og trille 15 meter over bakken på en 1 kilometer lang universelt utformet plankevei på stolper.

Kommunen jobber aktivt for å sikre energiforsyning og har blant annet etablert MYLDR Energipark Fyresdal AS. Her skal det legges til rette for sirkulærøkonomi og bærekraftig ressursbruk som skaper framtidas arbeidsplasser.

Om konkurransen

Kåringen er et felles initiativ fra NHO og KS for å sette søkelys på gode vertskapskommuner for næringslivet. Årets vertskapskommuner ble kåret på Kommunalpolitisk Toppmøte 15. mars. Direktør i NHO, Ole Erik Almlid, og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, overrakte prisen.

Toppmøtet ser du her: Kommunalpolitisk Toppmøte 2023 (vimeo.com)

Kriterier for vurdering

Helhetsvurdering

Gode vertskapskommuner kan fremstå på ulike måter og må ikke tilfredsstille noen absolutte kriterier. Nedenfor er det listet opp faktorer som kan kjennetegne en god vertskommune og dermed dannet grunnlag for juryens vurderinger:

 

Kommunen er samarbeidsorientert

 • Kommunen og næringslivet har et godt samarbeid og kontinuerlig dialog.
 • Kommunen har plan og strategi for næringsutvikling.
 • Kommunen ser eget arbeid som en del av regionens arbeid for positiv næringsvekst og har et godt samarbeid med fylke, virkemiddelapparat, regional stat, næringslivsforeninger og andre.
 • Næringslivet i kommunen har en aktiv rolle i lokal og regional samfunnsutvikling.
 • Det er et organisert samarbeid mellom næringsaktørene og kommunen.

 

Kommunen er aktiv overfor næringslivet

 • Kommunen har et bevisst forhold til hvordan de skal jobbe sammen med næringslivet.
 • Arbeidet er godt forankret både i kommunens administrative og politiske ledelse.
 • Det er god kontakt mellom kommune og næringsliv og de kjenner hverandres behov.
 • Kommunen legger til rette for at nye bedrifter og gründere kan etablere seg.
 • Kommunen jobber aktivt med innovative og bærekraftige anskaffelser og leverandørutvikling.

 

Kommunen er omstillingsdyktig

 • Kommunen tar i bruk både innovative og grønne løsninger.
 • Kommunen legger til rette for at næringslivet kan utvikle seg.
 • Kommunen bidrar til grønn omstilling og bærekraftig arealbruk.

Medlemmer i juryen

Lasse Billington (NHO)

Hallvard S. Mørck (NHO)

Ingvild von Krogh Strand (NHO)

Martin Skramstad (KS)

Øystein Høyvik (KS)

Gustav Weiberg-Aurdal (KS)