Artikler

Vis filtrering

64 resultater

Type artikkel
Velg område
64 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Tiltak for levende lokalsamfunn

    KS og NHO ønsker å bidra aktivt til at vi når klimamålene og sikrer omstilling til lavutslippssamfunnet, at vi utvikler et verdiskapende næringsliv og sikrer bærekraftige og gode velferdstjenester i hele landet, og fremmer et inkluderende arbeidsliv. På vegne av våre medlemmer i privat og offentlig sektor vil vi gi den påtroppende regjering våre beste råd om hvordan vi kan forene kraften i privat og offentlig sektor mot disse målene.