Dom i Fosen-saken

Nyhet, Offentlige anskaffelser

Publisert

#205

Høyesterett avsa dom i Fosen-saken – leverandørsiden kom best ut.

– Dommen bringer kanskje ikke så mye klarhet som man hadde kunnet ønske, men det er nå avklart at ansvarsgrunnlaget er det samme for alle erstatningstyper: Det kreves et tilstrekkelig kvalifisert brudd. Totalt sett senker dommen terskelen for å få positiv kontraktsinteresse, men hever den for negativ kontraktsinteresse. Det første er klart det viktigste i praksis, og det er dermed leverandørsiden - representert ved NHO som partshjelper i saken - som kom best ut i Høyesterett.

Dette er saken:

Fosen-Linjen fremmet i 2013 et krav om erstatning fra transportselskapet AtB, eid av Trøndelag fylkeskommune, etter avlysning av en anbudskonkurranse grunnet formelle feil. Konkurransen gjaldt fergedrift på strekningen Brekstad–Valset ytterst i Trondheimsfjorden. Saken har siden gått hele veien i rettssystemet, og herunder vært to ganger i EFTA-domstolen.