NHO

Innhold

Frittstående hotell blir holdt utenfor igjen

Nyhet

Publisert

#205

- Når frittstående- og mindre hotell ikke får delta i konkurransen får det markedsmessige konsekvenser, sier NHO-advokat Arnhild D. Gjønnes. Foto: Moment Studio.

Tre offentlige virksomheter nekter frittstående hoteller fra å delta i konkurranser om offentlige oppdrag. – Det er en kampsak for NHO å stoppe dette, sier NHO-advokat Arnhild D. Gjønnes.

Vi er lei av at frittstående hoteller blir ekskludert.  Innkjøperne hos en rekke offentlige virksomheter kan neppe ha tatt seg bryet med å lese stortingsmeldingen om offentlige innkjøp, før de lyste ut sine      konkurranser for hotelltjenester i høst.  Dette får markedsmessige konsekvenser at frittstående hotell og mindre hotell ikke får delta i konkurransen, sier advokat Gjønnes.

NHO og NHO Reiseliv seg lei på å måtte minne offentlige virksomheter om samfunnsoppdraget deres, og ber nå om møter med de respektive departementene, blant annet for å få belyst hvor utstrakt problemet er.  ─ I NHO er vi ikke opptatt av hvem som vinner, men vi er opptatt av at alle skal få stille til start, sier politisk rådgiver i NHO Reiseliv, Kjersti Aastad. I dette ligger det flere samfunnshensyn, som at flere tilbydere gir lavere pris, og at det offentlige også har et ansvar for å bygge opp under den sunne konkurransen i markedet og mangfoldet av tilbydere. Dette blir godt tatt imot fra øverste hold, men det viser seg gang på gang at de som skal gjennomføre innkjøpene enten ikke har fått med seg prinsippet, velger å overse det eller synes det blir for mye styr å dele opp oppdragene.

Stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser er tydelig på at det er mulig å dele opp anskaffelser i delkontrakter. Videre er oppdragsgiver pålagt å gi en begrunnelse for manglende kontraktsoppdeling ved større anskaffelser. Stortingsmeldingen understreker at dersom anskaffelser ikke åpner for å gi tilbud på deler av konkurransen, vil den favorisere større leverandører som har mulighet til å levere i hele lande, sier Gjønnes.