NHO

Innhold

Du taper på å starte uttak av tjenestepensjon hvis du mottar dagpenger

Nyhet, Pensjon og forsikring

Publisert

Avdelingsdirektør for pensjon og forsikring i NHO, Kristin Diserud Mildal

– NHO mener regelverket må endres, og er i dialog med Arbeids- og sosialdepartementet om dette, sier Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør for pensjon og forsikring i NHO.

Mildal sier at regelen om tjenestepensjon synes å henge igjen fra før pensjonsreformen, og er ikke i tråd med intensjonen om fleksibelt uttak av alderspensjon.

– Uttak av pensjon fra folketrygden og privat AFP samtidig med mottak av dagpenger medfører ikke en slik samordning, og det er ingen grunn til at det skal være andre regler for tjenestepensjon.

NHO håper at en endring kommer på plass raskt, men lovendringer tar noe tid. Inntil videre bør derfor dagpengemottakere over 62 år informeres om konsekvensen av å starte tidlig uttak av tjenestepensjon.

– Personer som mottar dagpenger og som allerede har startet uttak av pensjon fra en tjenestepensjonsordning bør kontakte sin pensjonsleverandør for å sjekke muligheten for å stanse uttak av pensjonen, påpeker Kristin Diserud Mildal.

Les mer om tidlig uttak av tjenestepensjon

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: