Hvordan få flere til å jobbe lenger?

Nyhet, Pensjon og forsikring

Publisert

Far viser sønn snekkerfaget

Illustrasjonsfoto: Istockphoto.

Tre gode grunner til at aldersgrensene i arbeidsmiljøloven ikke må heves.

– Vi ønsker at flere seniorer i arbeidslivet skal stå lenger i jobb. Seniorer har kompetanse og erfaring som både virksomhetene og samfunnet trenger. Det må vi ta vare på, men å heve aldersgrensen i arbeidsmiljøloven er ikke riktig tiltak. sier Svein Oppegaard, direktør for politikk i NHO.

Tre viktige grunner til at aldersgrensen ikke bør heves eller fjernes:
  • De fleste trer i dag ut av arbeidsmarkedet i 60-årene –for å oppnå økt arbeidsdeltakelse blant seniorer er det viktig å fokusere på det å få flere i denne gruppen til å jobbe lenger
  • Å heve aldersgrensene kan i verste fall virke mot sin hensikt, fordi det medfører økte kostnader og forpliktelser for arbeidsgiverne, som derfor kan tenkes å bli mer tilbakeholdne med å ha seniorer ansatt.
  • Etter at aldersgrensen ble hevet til 72 år har betydelig flere bedrifter innført en bedriftsintern aldersgrense. Dette kan sees som et tydelig signal om at mange bedrifter opplever at grensen på 72 år allerede er høyere enn det som er ønskelig

Aldersgrensen i arbeidsmiljøloven ble hevet fra 70 til 72 år 1. juli 2015. I desember i fjor la utvalget som ble bedt om å vurdere tilpasninger i arbeidslivet for å kunne heve eller fjerne aldersgrensen frem sin rapport. Den har nå vært på høring.

NHO støtter målet om å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeidslivet, men en heving eller fjerning av aldersgrensen i arbeidsmiljøloven er ikke riktig virkemiddel for å oppnå høyere arbeidsdeltakelse blant eldre.

De som er i 60-årene har en rekke særrettigheter, som en ekstra ferieuke og rett til redusert arbeidstid. NHO mener, som flertallet i utvalget, at eventuelle tilpasninger som er aktuelle ikke vil oppveie for ulempene ved en høyere aldersgrense. Det å gjøre endringer i slike særrettigheter vil derfor ikke kunne forsvare å heve eller fjerne aldersgrensen.

NHO mener at alder for rett til særrettigheter må heves når seniorer skal stå lenger i jobb, og levealderen forventes å øke. Utvalget har imidlertid ikke vurdert behovet for endringer gitt en videreføring av dagens aldersgrense. Mandatet har kun vært knyttet til å vurdere endringer hvis aldersgrensen skulle heves ytterligere, til for eksempel 75 år eller fjernes.

– Men skulle det skje at det blir innført høyere aldersgrenser vil behovet for slike endringer bli enda sterkere, avslutter politikkdirektør Svein Oppegaard i NHO.