NHO

Innhold

Alle bedriftene med NHO Forsikring er sikret

Nyhet, Pensjon og forsikring

Publisert

Det er nå avklart at alle medlemsbedrifter som har tegnet NHO Forsikring - og deres ansatte - har full dekning for rettmessige krav både bakover og frem i tid.

En av leverandørene til NHO Forsikring,  Gable, ble begjært konkurs den 14. november 2016. Utbetalinger fra selskapet ble satt på vent to uker før det.

Det er nå inngått en avtale med forsikringsselskapet Codan, som overtar dekningen for alle skader skjedd før 20. oktober 2016, hvor Gable tidligere var leverandør. Avtalen betyr at alle medlemsbedrifter som har tegnet NHO Forsikring - og deres ansatte - vil ha full dekning for rettmessige krav som har oppstått før 20. oktober 2016. 

- Ingen av våre medlemsbedrifter eller deres ansatte har etter det vi vet blitt skadelidende som følge av konkursen i Gable. Det har hele tiden vært det aller viktigste for NHO i denne saken, sier NHO-direktør Svein Oppegaard.

Tidligere i høst fikk Norwegian Broker, på vegne av NHO Forsikring, på plass nye avtaler for tiden fra 20. oktober 2016 og fremover.

  • Tryg er ny leverandør for yrkesskadeforsikring
  • Codan leverer ansvars- og eiendomsforsikring

NHO har over 2000 medlemmer som har tegnet NHO Forsikring og det er sammen med NHO Pensjon blant de mest etterspurte medlemsfordelene.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: