Finansministeren møtte bedriftseiere i NHO

Nyhet, Skatter og avgifter

Publisert

Finansminister Siv Jensen sammen med fungerende adm. dir. i NHO, Ole Erik Almlid og leder av NHOs Eierforum, Heine Wang.

Finansminister Siv Jensen sammen med fungerende adm. dir. i NHO, Ole Erik Almlid og leder av NHOs Eierforum, Heine Wang.

I år som i fjor møtte finansminister Siv Jensen (FrP) NHOs Eierforum dagen etter at hun la frem Statsbudsjettet.

NHOs Eierforum er et nettverk av private eiere og familiebedrifter. Det var derfor ikke overraskende at en av de tingene bedriftene var mest opptatt av handlet om skatt på arbeidende kapital, formuesskatten. Den milde kritikken som kom gikk da akkurat på hvorfor regjeringen i budsjettet ikke hadde fjernet hele skatten, eller i alle fall redusert den mye mer.

Siv Jensen minnet om at regjeringen foreslår endringer i formueskatten også i 2019.

- Vi foreslår å øke verdsettelsesrabatten på aksjer og driftsmidler. Videre reduserer vi selskapsskatten fra 23 til 22 prosent, og gjennomfører store investeringer i samferdsel som kommer næringslivet til gode. Men det er foreløpig ikke flertall på Stortinget for å fjerne formueskatten.

Det har gått i ett kjør for finansministeren siden hun mandag la frem regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2019. Likevel var det en statsråd med glød i blikket, engasjement og krystallklar tale som møtte bedriftseierne i Næringslivets Hus i går.

Hun gikk gjennom de budsjettområdene som har størst betydning for bedriftene, og presiserte betydningen av gode rammebetingelser, ikke minst for at vi skal kunne ha et solid, norsk eierskap også i fremtiden. Hun var også opptatt av å sikre en økonomisk utvikling som er bærekraftig over tid, og avviste LOs påstand om at veksten i norsk økonomi er skjør.

- LOs tilnærming om at vi har en skjør vekst er vi uenig i. De viser til tidligere oppganger, blant annet fra 70-tallet. Men da overinvesterte vi. Det gjør vi ikke nå, slo hun fast.

Bedriftene på sin side takket statsråden for at hun tok seg tid til å møte dem i en svært hektisk periode. De roste statsråden for å bidra til forutsigbarhet for norsk eierskap, og var tydelige på at regjeringens budsjettforslag i stor grad er i tråd med deres ønsker.

Siv Jensen brukte også tid på å snakke om klima. Hun var klar på at regjeringen jobber målrettet for å oppfylle FNs klimamål, at bedriftene er en sentral del av løsningen på klimautfordringene og at budsjettet har en innretning som støttet opp under disse målene.

- Utslippene går nå ned, og har ikke vært lavere siden 1995. Vi har vist at det er mulig å gjennomføre tiltak som både er gode for miljøet, og gir folk flest en enklere hverdag og større frihet. Reduksjonen i avgiftene på miljøvennlige biler er et eksempel på dette.

En av de utfordringene som i dag truer stabiliteten i verden er proteksjonisme. Finansministeren viste tydelig at hun var bekymret for utviklingen, og forklarte hvorfor vi ser en stadig større politisk polarisering.

- Proteksjonisme skaper tapere over alt. At det blir oppslutning om denne typen politikk skyldes ikke handel over landegrensene, men en skeiv fordeling av verdier og rikdom over tid i ulike land. Noen har opplevd velstand mens andre ikke. Det ser vi tydelig i USA, sa hun.

Fungerende adm.dir. i NHO, Ole Erik Almlid, sa at NHO i det store og hele er fornøyd med budsjettet, men at det er to saker regjeringen bør bidra mer til. Det dreier seg om å få etablert et CO2-fond, samt få fart i fangst og lagring av karbon, CCS.

- Det er positivt at CCS-prosjekter videreføres, men vi må ha en bedre og større finansiering. Når det gjelder CO2-fond er vi mer skuffet. Vi er i god dialog med regjeringen her, men dette må nok sikres i Stortinget, der er det flertall for CO2-fond. Regjeringen vil heller satse på ENOVA, sa Almlid.