Ville neppe investert uten kutt i selskapsskatten

Nyhet, Skatter og avgifter

Publisert

#205

Sjeføkonom Øystein Dørum advarer SSB-forsker på å begå en "enøyd øvelse.

Brevik Holding ville neppe investert i Askim Mek. Verksted uten kuttene i selskapsskatten. NHOs sjeføkonom Øystein Dørum i NHO fnyser av analyse som viser at kutt i selskapsskatten ikke har fungert.

SSB-forsker Geir H. M. Bjertnæs mener å påvise at kuttene i selskapsskatten ikke har gitt økte realinvesteringer blant norske bedrifter. I Finansavisen kaller sjeføkonom Øystein Dørum denne forskningen for en "enøyd øvelse" og viser  til de mange andre faktorene som også påvirker selskapenes investeringsbeslutninger.  Dessuten er det for tidlig å trekke noen klar konklusjon av selskapsskattekuttene, hvorav det siste kom så sent som i år.

 

- Om du vil si noe om et kutt på fem prosentpoeng i selskapsskatten, så kan du ikke gjør opp regnestykket før du har implementert hele kuttet, og det skjedde først i år. Bjertnæs' data slutter i 2017, sier Dørum.  -  Selskapsskatten betales etterskuddsvis og bedrifter foretar ikke  nødvendigvis investeringsbeslutninger hvert år, så det vil opplagt ta tid før de fulle effektene kommer til uttrykk i tabellene. 

 

Dørum er likevel mer kritisk til at Bjertnæs bare dekker en liten del av totalen:   - Han gjør ingen empirisk analyse av selskapsskatten. Det er mange andre faktorer som har påvirket investeringene i årene bak oss. Norge var i en lavkonjunktur fra slutten av 2014 til inn i 2017. Før du rendyrker alle disse andre driverne, så kan du heller ikke si noe om hvordan kutt i selskapsskatten har fungert som driver.

 

Styreleder Morten Brønstad i Askim Mekaniske Verksted slår fast at uten kuttene i selskapsskatten ville neppe Askim Mek. Verksted (AMV) blitt kjøpt i 2015 og snudd fra blodige underskudd til lønnsom virksomhet.  - Det er svært mulig at vi ikke hadde tatt i prosjektet dersom situasjonen var annerledes. Da ville heller ikke arbeidsplassen blitt skapt - i hvert fall ikke i vår regi.  Vi hadde sannsynligvis ikke klart å oppnå slike resultater som har gitt grunnlaget for 40 flere årsverk så raskt, sier Brønstad til NHO om  kuttene i selskapsskatten fra 2013 til nå.