Nye skatteregler for diett fra nyttår

Nyhet, Skatter og avgifter

Publisert

Fra 01.01 2019 får vi nye skatteregler for diett.

Fra 1. januar 2019 blir de skattefrie diettsatsene redusert på flere punkter.

  • Innenlandsreiser uten overnatting, 200 kroner på reiser mellom 6 og 12 timer, 400 kroner på reiser over 12 timer
  • Skattefri overtidsmat begrenses til samme sats, 200 kroner, forutsetter arbeid sammenhengende i 10 timer
  • Utenlandsreiser samme sats som innenlands, 578 kroner hvis overnatting på hotell uten frokost  

Hvis det betales ut høyere diettsatser enn de skattefrie, så innebærer dette at det må splittes i en skattefri og en skattepliktig del. Det vil gjelde for alle som følger statens satser eller andre satser som er høyere enn de skattefrie. For utenlandsreiser har det til nå vært skattefritt å følge varierende satser avhengig av hvilket land man reiser er i. Differansene blir for eksempel slik sammenlignet med 2018-satsene:  

  • Belgia, sats kr 920 – kr 578 = kr 342 til beskatning
  • Danmark, kr 1190 – kr 578 = kr 612 til beskatning
  • Polen, kr 600 –  kr 578 = kr 22 til beskatning  

Dersom de gjeldende diettsatsene i bedriften skal endres, eller man ønsker å gå over til å dekke kostutgifter etter regning, så må man avklare om dette er avtaleregulert før man gjennomfører endringer. Ta kontakt med din Landsforening dersom du ønsker råd.

Bonuspoeng, personalrabatter, tips

Fra 1. januar er også reglene om arbeidsgivers plikter overfor skattemyndighetene endret for naturalytelser og tips.  

Endringene for privat bruk av bonuspoeng og lignende fordeler opptjent i tilknytning til arbeid, innebærer at arbeidsgiver må rapportere, foreta skattetrekk og ikke minst betale arbeidsgiveravgift. Det ligger nærmere informasjon om dette og om endringene for skatt på personalrabatter på Arbinn.  

Tips har også vært skattepliktig tidligere, men også her blir det nå nye forpliktelser for arbeidsgiverne. De må innrapportere for hver enkelt ansatt og betale arbeidsgiveravgift.

Her er Finansdepartementets samlede oversikt over endringer på skatte- og avgiftsområdet fra 1. januar 2019.