Ukrainanettverk for bedrifter

NHO etablerer et nettverk der medlemsbedrifter kan utveksle kunnskap og erfaringer i arbeidet med gjenoppbyggingen av Ukraina.

Ukraina vil fremover ha behov for støtte for å gjenoppbygge og videreutvikle det samfunnet som eksisterte før krigen. Norsk næringsliv skal kunne koordinere seg gjennom denne innsatsen gjennom nettverket.

Nettverket skal gjenspeile bredden i norsk næringsliv med ulike bransjer og ulike størrelser. En viktig oppgave for Ukraina-nettverket vil være å diskutere hva norsk næringslivet kan bidra med og hvordan. God informasjon og utveksling av ideer vil være det viktigste i første omgang, men nettverket vil utvikle seg utfra hva behovene blir.

Se NHOs seminar om hvordan næringsliv og myndigheter kan være med på å gjenoppbygge Ukraina.

– Det er viktig at Norge tar en fremtredende rolle i å hjelpe Ukraina både på kort sikt og i å bidra til gjenoppbyggingen når krigen er avsluttet. Våre bedrifter skal bidra med det de kan. Vi vet allerede at ukrainerne vil ha store gjenoppbyggingsbehov innen blant annet infrastruktur og kraft- og matproduksjon. Det er områder der norske bedrifter har god kompetanse, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.