Hjelp til Ukraina

Flere av våre ideelle medlemsbedrifter mobiliserer nå for å hjelpe Ukraina. For de som ønsker å bidra har vi laget en oversikt over våre største ideelle medlemsbedrifters innsamlingsaktivitet.


Vipps nr 2170 fordeler pengene mellom Røde Kors, Redd Barna, Caritas, Unicef, Flyktningehjelpen og Kirkens Nødhjelp.