Foto: Brandon Morales

Ukraina – råd til bedrifter

Aktuelt

  1. ReBuild Ukraine 2.0

    Europas største byggeplass vil by på både utfordringer og muligheter for norske bedrifter, gjenoppbyggingen av Ukraina er allerede i gang. Medlemmer av NHOs ukrainanettverk viste fram hvordan norsk næringsliv kan bidra til Ukrainas gjenoppbygging på ReBuild Ukraine i Warszawa, 14.-15. november.

Kontaktpersoner i NHO ved spørsmål om informasjon på denne siden

For juridiske spørsmål om oppfølging av ansatte oppfordrer vi våre medlemmer til å kontakte sin landsforening for veiledning.