Foto: Brandon Morales

Ukraina – råd til bedrifter

Aktuelt

Kontaktpersoner i NHO ved spørsmål om informasjon på denne siden

For juridiske spørsmål om oppfølging av ansatte oppfordrer vi våre medlemmer til å kontakte sin landsforening for veiledning.