Lokalt- og privateide bedrifter er selve ryggraden i Distrikts-Norge

Publisert

Illustrasjonsbilde fra Jatak Kaupanger, før bedriften skiftet navn til ARE Treindustrier Kaupanger i 2018. Dette er en lokal, stolt takstolprodusent som har mange lokale tilsatte. Foto: Jan Atle Stang

For første gang i norsk sammenheng har vi fått en sammenstilt oversikt over lokalt eierskap sin betydning for privat, norsk næringsliv i hele landet. Og konklusjonen er klar: Privateide (lokale) bedrifter er selve ryggraden i Distrikts-Norge.

I forbindelse med NHOs Eierskapskonferanse på Sentralen i Oslo 20.april, har Menon Economics kartlagt eierskapet i Norge i perioden 2014 til 2021, med et særlig fokus på norske private eiere og lokalt eierskap.

Undersøkelsen viser at norske, private eiere står for hele 2/3 av sysselsettingen i norske bedrifter. Som andel av verdiskapingen er 63 prosent av det norske private eierskapet lokalt eid. Privateide bedrifter rundt om i lokalsamfunnene er altså hovedregelen i Norge. Selv om mange av bedriftene er små, utgjør de likevel ryggraden i bygdene. De sikrer arbeid til folk og gjør at nærbutikken og idrettslaget overlever.

Se Menonrapporten