Ungdomspartilederdebatt om samferdsel og grønn transport

19. mar 2024, kl. 18.00–19.30
Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Oslo Påmeldingsfrist 15. mars

NHO LT og Grønt Landtransportprogram inviterer til ungdomspartilederdebatt om samferdsel og grønn transport den 19.mars kl. 18:00. Debatten vil bli avholdt i NHOs lokaler på Majorstuen.

Samferdsel er et viktig tema som fortjener økt oppmerksomhet. Samferdselspolitikken er avgjørende for effektiv transport av varer, tjenester og for at vi skal komme oss fra A til B. Norsk transportsektor har like stor verdiskaping som fiskenæringen, og har høye utslipp med stort potensiale til å kutte raskt og rimelig. Transportsektoren er Norges største utslippssektor, og avgjørende for å nå klimamålene i 2030. I likhet med andre politiske områder, er det naturlig at moder- og ungdomspartiene kan ha ulike synspunkter på hvordan vi best kan løse fremtidens utfordringer innen samferdsel.

Aktuelle temaer for debatten:

  • Nasjonal Transportplan (NTP)
  • Kollektivtransport vs. bil
  • Samferdsel i by vs. land
  • Grønn omstilling
  • Er samferdselspolitikk i byene bare sykkelveg, parkeringsplasser og pris på månedskort?
  • Private vs. offentlige løsninger

Debatten vil bli streamet.

Det blir både pizza og brus etter debatten.

Velkommen til ungdomspartilederdebatt i Næringslivets Hus!