Tvungen lønnsnemnd i sykepleierstreiken

Nyhet, Lønnsoppgjør

Publisert

Anne-Cecilie Kaltenborn

Arbeidsminister Anniken Hauglie grep tirsdag inn i sykepleierstreiken med tvungen lønnsnemnd. Streiken varte i nesten fire uker, men er nå avsluttet. Bak til venstre Eli Gunhild By, leder i Sykepleierforbundet. I midten adm. direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.

Regjeringen grep tirsdag inn i konflikten mellom NSF og NHO Service og Handel og Abelia med tvungen lønnsnemnd. Konflikten avsluttes umiddelbart og de ansatte går tilbake til arbeid så snart det praktisk er mulig.

– Vi respekterer at Regjeringen vurderer situasjonen som så alvorlig at de har tatt denne beslutningen, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel.  

- Jeg har fått en rapport fra Helsetilsynet som vurderer at den varslede lockouten vil medføre umiddelbar fare for liv og helse. For å sikre kontinuerlig sykepleiefaglig oppfølging, må det derfor gripes inn i konflikten med tvungen lønnsnemnd, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.  

Les pressemeldingen fra arbeidsdepartementet her.

Konflikten varte i nesten fire uker. 

-  Vi har hele tiden søkt å finne en løsning på denne konflikten gjennom forhandlinger. Konflikten har vært en stor belastning for alle som er blitt berørt, det beklager vi. Det er godt for både pasienter, pårørende og helseinstitusjonene at konflikten nå er over. Vi vil nå gjøre vårt ytterste for snarest mulig å komme tilbake til en normal drift etter streiken, sier Kaltenborn.  

Les også: Sykepleierne går til streik

Om tvungen lønnsnemnd  

Ved en tvungen lønnsnemnd fremmer Regjeringen et lovforslag til Stortinget om bruk av tvungen lønnsnemnd. Det er da i neste instans Rikslønnsnemnda som skal finne den endelige løsningen for partene.

Det vil ta noe tid før Rikslønnsnemnda behandler saken, men partene har tradisjon for å avslutte konflikten når Regjeringen meddeler partene at de vil fremme lovforslag fra Stortinget om tvungen lønnsnemnd.

Les også: NHO Service og Handel går til lockout