Streik avsluttet

Nyhet, Lønnsoppgjør

Publisert

NHO Service og Handel og Fagforbundet ble fredag kveld, 19.februar, enige om en revidert overenskomst, nr. 481. Dette avslutter streiken, som omfattet ansatte i privat pleie- og omsorg.

Overenskomsten får nytt navn og vil hete "Helse- og omsorgsoverenskomsten". Streiken er avsluttet og de streikende vendte tilbake til arbeid fra arbeidstidens begynnelse  lørdag 20. februar.

Det er gjort justeringer i avtalens omfang, minstelønnssatser og tillegg for ubekvem arbeidstid. Utover dette har partene blitt enige om å nedsette et partssammensatt utvalg for å vurdere ytterligere avklaring vedrørende omfanget for overenskomstene 453 og 481.

Denne streiken i privat helse - og omsorgsvirksomheter har vart siden 19. januar da 15 ansatte ble tatt ut i konflikt.

Frist for vedtakelse er 5. mars 2021