Årsmøte i NHO Agder

18. apr 2023, kl. 16.30–18.30
Club21, Radisson Blu Caledonien Hotel Kristiansand Ingen deltakeravgift Påmeldingsfrist 16.04.2023

NHO Agder ønsker alle våre medlemsbedrifter velkommen til vårt årsmøte. Tradisjonen tro kombineres årsmøtet med faglig program, bespisning og hyggelig samvær.

Årsmøte med påfølgende faglig program finner sted på Club21, Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand. 

Tema for faglig program: Agder sett fra øst, vest og midt:

 • Hva er felles utfordringer?
 • Trekker et samlet Agder i felles retning?
 • Er det vilje til vekst – fra øst til vest?
 • Har vi fått større kraft etter fylkessammenslåingen?
 • Er vi klare til å møte veksten – eller glipper det på oppløpssiden?

Vi vil få høre gode betraktninger fra blant andre:

 • Eivnd Ljøstad, Fædrelansdvennen
 • Katrine Lia, Agderposten
 • Svein Morten Havaas, Lister/ Lister24

Det vil bli matservering underveis i arrangementet. Vi starter med formelt årsmøte klokken 17:00. 

Dagsorden årsmøtet:

 • Åpning ved styreleder for NHO Agder, Steffen Syvertsen
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Fastsettelse av forretningsorden. Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen.
 • Årsrapport for NHO Agder ved regiondirektør Høye Høyesen
 • Valg av styreleder og styremedlemmer iht. vedtekter
 • Valg av valgkomité for 2024
 • Eventuelt og innkommende forslag

Årsmøtepapirene sendes ut på forhånd til alle som er påmeldt.