NHO Agder

Arrangementer

  1. , Teams

    NHOs kompetansebarometer 2022 i Agder

    Mangelen på tilgang til rett kompetanse i næringslivet fortsetter å øke og begynner å bli kritisk høy for stadig flere bedrifter. To av tre NHO-bedrifter svarte i vårt kompetansebarometer i 2021 at de har et udekket kompetansebehov. Hva svarer de nå?

  2. , Teams

    Får vi et mer næringsvennlig skattesystem?

    Torvik-utvalget har nylig lagt frem sitt forslag til nytt skattesystem. Utvalget foreslår betydelige endringer både når det gjelder inntektsskatt, boligskatt og formueskatt – blant mye annet. Hvordan vil slike endringer påvirke bedriftene og bedriftseiere?

Ole Erik Almlid, administrende direktør, NHO. Foto: Moment studio.

Om Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

NHO er Norges største interesseorganisasjonen for bedrifter. Medlemsbedriftene er både store og små, fra hele landet og fra de fleste bransjer.

NHO sentralt, 10 regionkontorer og 16 landsforeninger bistår med juridisk rådgivning,  gir svar på arbeidsgiverspørsmål, representerer bedriftene i lønnsoppgjør, jobber for politiske gjennomslag og tilbyr nyttige og kostnadsbesparende medlemsfordeler.