Årsmøte i NHO Agder

21. mai 2024, kl. 16.00–19.00
Kristiansand Thon Hotel Parken Ingen deltakeravgift Påmeldingsfrist 19.05.2024

NHO Agder ønsker alle våre medlemsbedrifter velkommen til vårt årsmøte. Tradisjonen tro kombineres årsmøtet med faglig program, bespisning og hyggelig samvær.

Årsmøte med påfølgende faglig program finner sted på Thon Hotel Parken i Kristiansand. 

I tillegg til vanlige årsmøtesaker, vil vi også ha et faglig program med innledninger fra adm. direktør Åslaug Haga i Fornybar Norge, adm. direktør Reidar Fuglestad i Kunstsilo og lufthavnsjef på Kjevik, Arne Johan Johnsen.

Program for årsmøtet og faglig samling:

 • 1600-1645: Registrering og enkel servering
 • 1645-1715: Årsmøtesaker
 • 1715-1830: Faglig program

 • Norge trenger mer kraft – men hvordan få det til?
  Åslaug Haga, adm. direktør Fornybar Norge
 • Kunstsilo har åpnet – hvorfor er det bra for næringslivet?
  Reidar Fuglestad, adm. direktør Kunstsilo
 • Hvordan får vi bedre flytilbud fra Kjevik?
  Arne Johan Johnsen, lufthavnsjef

Dagsorden årsmøtet fra kl 1645 - 1715:

 • Åpning av årsmøtet, Steffen Syvertsen, styreleder NHO Agder
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder, referent, tellekorps og to representanter til å undertegne protokollen.
 • Fastsetting av stemmetall
 • Styrets årsberetning ved regiondirektør Høye Høyesen
 • Valg
 • Eventuelt og innkommende forslag

Årsmøtepapirene sendes ut på forhånd til alle som er påmeldt.