En kraftsamling for Agder!

16. jun 2023, kl. 08.00–09.00
Radisson Blu Caledonien Hotel Kristiansand Gratis Påmeldingsfrist 16.06

Tilgang til ren energi har aldri vært viktigere. Samtidig går vi mot et nasjonalt kraftunderskudd i løpet av få år. Hvordan kan Agder bidra til å løse denne utfordringen? Dette er utgangspunktet for at LO og NHO i Agder inviterer toppkandidater fra alle kommuner i Agder til en "kraftsamling" .

Dette er et frokostmøte fra kl 08.00 - 09.00 på Caledonien. Her vil regionleder Mette Gundersen i LO og regiondirektør Høye G. Høyesen i NHO presentere "Kraftløftet" som partene i arbeidslivet nå gjennomfører sammen med Olje- og energidepartementet. Formålet er å kartlegge kraftbehovet i årene som kommer – og hvilke muligheter som finnes ulike steder i landet for å komme i gang med ny kraftproduksjon.

Vi mener dette kommer til å bli ett av de aller mest sentrale spørsmålene de nye kommunestyrene må forholde seg til i de kommende fire årene. Bedriftene som trenger kraft og nett holder til i kommunene – og det er i kommunene det store potensialet for ren, ny energi finnes.

Program:

 • Velkommen og presentasjon av "Kraftløftet"
  • Regionleder Mette Gundersen, LO i Agder
  • Regiondirektør Høye G. Høyesen, NHO Agder
 • Hva lærte vi av Energikommisjonen?
  • Ordfører i Birkenes og medlem i Energikommisjonen Gyro Heia
 • Hva er kraftbehovet i Agder – og hvordan kan vi dekke det?
  • Direktør rammevilkår Øyvind Stakkeland, Å Energi
 • Spørsmål og diskusjon