Frokostmøte om strømprisen

21. sep 2023, kl. 08.00–09.30
Kristiansand NHO Agders lokaler i Kristiansand, Kjøita 6 Påmeldingsfrist 20.09.2023

Mange av medlemsbedriftene i NHO Agder har over lengre tid opplevd strømprisene som en uforutsigbar og konkurransevridende kostnadsbombe. Derfor inviterer vi til frokostmøte med Andreas Myhre, daglig leder i Konsesjonskraft IKS, som skal gi en analyse av dagens strømmarked.

Formålet med frokostmøtet er å få innspill og synspunkter fra bedriftene om hva NHO bør jobbe med for å løse de utfordringene bedriftene i vår region har opplevd de siste årene. 

Program: 

  • 08:00: Enkel frokostservering
  • 08:15: Faglig program med blant annet foredrag om strømprisen, Andreas Myhre, daglig leder i Konsesjonskraft IKS
  • 09:30: Slutt

Det vil bli god tid til spørsmål og dialog i plenum. 

Hvorfor frokostmøte om strømprisen i NO2?

Dagens kraftmarked er uoversiktlig og ofte uforståelig for våre medlemsbedrifter. Dette er noen av spørsmålene vi hører:

  • Hvorfor skal NO2, som isolert sett har stort kraftoverskudd, ha Norges dyreste strømpriser?
  • Hvorfor skal norske strømpriser være koblet til europeiske strømpriser?
  • Hvorfor kan ikke Stortinget vedta kraftprisen, slik det var før 1990?
  • Hvorfor kan vi ikke ha lik strømpris over hele landet?
  • Hvorfor er ikke en nasjonal makspris på strøm et godt forslag?
  • Hvorfor kan ikke regionale kraftprodusenter selge strøm til en fast lavpris i egen region?
  • Hvorfor har vi prissoner på strøm – og hvilke fordeler har det for bedriftene?

Økt utbygging av kraft og bedre strømnett kan på lengre sikt føre til prisutjevning mellom prissonene i Norge og lavere priser. Men hvilke grep midlertidige grep kan gjøres for å løse utfordringene frem til vi har et kraftmarked i bedre balanse? 

Vel møtt!

Har du spørsmål til arrangementet? Ta kontakt på epost: anne.klepsland.simonsen@nho.no eller telefon 452 81 996.