NHOs kompetansebarometer 2023 i Agder

14. feb 2024, kl. 11.00–11.30
Digitalt Teams Gratis Påmeldingsfrist 13. februar

Mangelen på tilgang til rett kompetanse i næringslivet fortsetter å øke og begynner å bli kritisk høy for stadig flere bedrifter. Seks av ti NHO-bedrifter svarte i vårt kompetansebarometer i 2022 at de har et udekket kompetansebehov. Hva svarer de nå?

Høsten 2023 gjennomførte NHO tiende runde av NHOs kompetansebarometer, som er en stor undersøkelse av kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter. De foregående undersøkelsene har gitt viktig kunnskap om bedriftenes kompetansebehov og skapt mye debatt om temaet. 

I undersøkelsen inngår spørsmål om i hvilken grad bedriftene har et udekket kompetansebehov og konsekvensene av dette. Bedriftene spørres også om kompetansebehov etter fagområder, utdanningsnivå, typer yrkesfag, samt ingeniørbehov. Kompetansebehov som følge av grønn omstilling samt behov for lærlinger inngår også.

Resultatet for Agder
Rett etter den nasjonale lanseringering av NHOs kompetansebarometer, inviterer seniorrådgiver Anne Klepsland Simonsen i NHO Agder til et etterwebinar for å vise resultatene for Agder. 

Spørsmål eller kommentarer? Ta kontakt på e-post eller telefon 452 81 996.