Samarbeid er en suksess-oppskrift

Publisert

#205

(bildetekst) Daglig leder Tone Aamlid Haugen og eier Simon Nahiry er sammen med medarbeiderne ved Le Monde Tapas i Kristiansand, kåret til månedens bedrift i november.

- En tariffavtale er en fordel for både ansatte og bedriften, mener Simon Nahiry som eier Le Monde Tapas i Kristiansand. Dette er den første frittstående restauranten i byen som har inngått tariffavtale med NHO Reiseliv.

Tapasrestauranten midt i Markens har etablert seg som en populær og anerkjent restaurant som tilbyr en matopplevelse som skiller seg ut.

- Vi har tidvis gjester fra både Oslo og andre byer som gir tilbakemelding om at det de får servert hos oss er i en helt annen klasse enn hva gjestene kan oppleve i mange større byer, sier Simon Nahiry.

Positive tall

Det er tøff konkurranse i restaurantbransjen, og de fleste erfarer at det er lave driftsmarginer. Det er krevende å oppnå lønnsom drift, og derfor er Nahiry stolt over at de hvert eneste år har klart å drive med positive tall i regnskapene.

- Omsetningen har økt hvert eneste år, og vi har alltid klart å få et lite overskudd. Det er vi svært fornøyd med, fastslår restauranteieren.

Han er heller ikke i tvil om hva som har vært den viktigste driveren for at de har lyktes med å skape lønnsom vekst.

- Nøkkelen er å ha flinke ansatte. Vi har dyktige kokker og servitører som kan faget. Vi har lyktes med å beholde en kjerne av ansatte over tid. Det har bidratt til at vi kan opprettholde høy kvalitet, samtidig som nye medarbeidere raskt får god opplæring og blir vant til å levere etter den standarden som skal kjennetegne oss, sier Simon Nahiry,

Utvikler medarbeidere

En av nøkkelmedarbeiderne er Tone Aamlid Haugen (27). Hun er nå ansatt som daglig leder for Le Monde Tapas og hun er en levende bekreftelse på at restauranten jobber bevisst med å utvikle medarbeidernes kompetanse.

- Jeg begynte egentlig i bransjen som bartender, men ønsket etter hvert å ha mer normale arbeidstider. Dermed ble jeg etter hvert servitør, og så har jeg med tiden fått stadig mer ansvar, forteller hun.

- Tone har sammen med Hallgeir Hansen vært veldig viktig for utviklingen vår. De bidrar til å utvikle ansatte og tilpasse vårt tilbud til det kundene ønsker. Hallgeir, som er tidligere kjøkkensjef, har også en viktig rolle i de øvrige restaurantene vi driver. Det har bidratt til at vi har kunnet vokse, sier Simon Nahiry som også driver utesteder som San Sebastian, Javel Pub, Dis og Skagen.

Dagens restaurant i Markens har sine røtter i etableringen av Le Monde i Kirkegaten. Denne restauranten fikk raskt anerkjennelse i byen for høy kvalitet og særpregede smaksopplevelser, gjerne med utgangspunkt i det marokkanske kjøkkenet. I forbindelse med ombygging av det som i dag er Thon Hotel Parken, så måtte Le Monde finne nye lokaler. I utgangspunktet skulle plasseringen i Markens være midlertidig, men nå er de godt etablert på en av byens mest attraktive restaurantadresser og har ingen planer om å flytte.

Riktignok har det vært noe navneforvirring, ettersom virksomheten ble splittet i de ulike restauranter med nesten likt navn i forbindelse med flyttingen. Men i dag er det bare Le Monde Tapas som driver videre i Markens gate. Virksomheten som holdt til i Bankkjelleren er flyttet og opererer nå under navnet Marina Le Monde.

Mangfold skaper verdier

Simon Nahiry mener mangfoldet blant medarbeiderne er en viktig årsak til at de lykkes med å skape et restaurantmiljø utenom det vanlige.

- Vi har nesten like mange av hvert kjønn som jobber her. I tillegg har vi vel 15-16 ulike nasjonaliteter på lønningslistene våre. Vi har også hatt et godt samarbeid med NAV, noe som har bidratt til at vi også har rekruttert medarbeidere som har stått utenfor arbeidslivet, forteller Simon Nahiry.

Kokkene hos Le Monde Tapas kommer fra ulike land som Italia, Spania, Chile, Marokko, Nederland, Australia, Syria, Somalia og Norge. – Mangfoldet er sammen med god mat, god service og flotte lokaler det viktigste for oss, fastslår restauranteieren som selv er tett involvert i driften – selv om den daglige ledelsen er overlatt til Tone Aamlid Haugen.

Trygghet i tariffavtale

Sett fra bedriftens side var det helt uproblematisk å inngå en tariffavtale etter at ansatte organiserte seg. En tariffavtale kan gi trygghet for begge parter, og det bidrar også til at medarbeidere både har rettigheter og forpliktelser til å bidra til bedriftens utvikling.

- Jeg var selv fagorganisert da jeg begynte i bransjen på Ernst Hotel i sin tid. Der hadde jeg ulike roller, både som medarbeider og leder. Derfor har jeg også gode erfaringer med å ha ordnede forhold mellom bedriften og de ansatte, sier Simon Nahiry.

Slik han opplever det som eier, så er det ingen negative sider for bedriften knyttet til å ha tariffavtale med de ansatte. – Vi hadde allerede etablert et lønnsnivå som lå over tarifflønn, og vi er opptatt av at de ansatte skal ha gode betingelser fordi de er så viktige for oss. Derfor har vært også en svært høy lønnsandel sammenlignet med gjennomsnittet i bransjen. Hos oss ligger lønnsandelen på 40-45 prosent av omsetningen, mens det vanlige i bransjen er kanskje 30-35 prosent. Vi hadde en liten innkjøringsperiode der enkelte ting måtte falle på plass etter at vi fikk tariffavtalen på plass, men prosessen har vært god og alle parter er fornøyd med å ha dette i orden nå, sier Simon Nahiry.

Ansatte viktigst

Også for daglig leder Tone Aamlid Haugen har det vært nye ting å sette seg inn i, men hun opplever også at samarbeidsforholdene i bedriften er gode.

- Mitt viktigste bidrag er å holde styr på restauranten og bidra til at gjester og ansatte trives. Opplæring av medarbeidere og kontinuerlig oppfølging er viktig, fordi det er de ansatte som skaper den opplevelsen det skal være å besøke oss, sier hun.

Og bedriften jakter stadig på nye talenter. – Det hender til og med når vi har ungdom her i arbeidsuken at vi ser noen som er spesielt flinke. Da ber vi dem stå på og gjerne komme tilbake om noen år når de er klare for å prøve seg i arbeidslivet, sier Tone Aamlid Haugen.