Hydrogenkonferansen 2023

24. aug 2023, kl. 10.30–16.15
Tekno Arena, Energihuset Jernbaneveien 85, 6. etg, 8006 Bodø 1890 kr eks mva per person inkluderer konferanseavgift og lunsj.

Hydrogen er en viktig driver i det grønne skiftet. Det gir muligheter for ny verdiskaping og nye etableringer. Samtidig er det en viktig driver for reduksjon av klimagassutslipp i transportsektoren. Bli med på hydrogenkonferansen 2023!

Vi ønsker velkommen til årets største hydrogenkonferanse i nord!

  • Sted: Tekno Arena, Energihuset, Jernbaneveien 85
  • Tid:10:30 – 16.15
  • Dato: 24. august 2023
  • Pris: kr. 1.890,- eks. mva

Hydrogen er en viktig driver i det grønne skiftet. Det gir muligheter for ny verdiskaping og nye etableringer. Samtidig er det en viktig driver for reduksjon av klimagassutslipp i transportsektoren.

Du møter blant annet klima- og miljøminister Espen Barth Eide, Wilfred Nordlund - leder for næringskomiteen på stortinget og generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i Norsk Hydrogenforum.

Få med deg årets hydrogenkonferanse i Bodø!

Husk å meld deg på konferansen (trykk her)!

Hydrogenkonferansen arrangeres i samarbeid med ACT Kunnskapsparken Helgeland, Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS), NHO Nordland, Glomfjord Hydrogen, Bodø Næringsforum og Energi i Nord.

imagewayuj.png

Program for dagen

10.30 Velkommen med ordfører Sigurd Stormo, Meløy kommune
10.35 Hydrogenhistorien, med Steffen Møller Holst
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide kommer for å fortelle om regjeringens satsning og politikken som ligger bak. Wilfred Nordlund, leder for næringskomiteen på Stortinget og politiker på Nordlandsbenken forteller om arbeidet for Nordland.
Fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide skal fortelle hvordan Nordland fylkeskommune jobber for å møte omstillingen med nye løsninger og tilrettelegging for oppbygging av verdikjedene.
- Wilfred Nordlund, Næringskomiteen Stortinget - Espen Barth Eide, klima- og miljøminister - Elin Dahlseng Eide, fylkesrådsleder
11.40 Pause
Steffen Møller Holst, Markedsdirektør i Sintef
Per Harbø, Seniorrådgiver Grønt landstransportprogram (NHO)
Christoffer Sahl, seniorrådgiver næringspolitisk avdeling (NHO)
Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær Norsk hydrogenforum
Gjermund Løyning, direktør for regioner og samfunn i NHO
13.15 Lunsj (45 min)
Daniel Bjarmann-Simonsen, samfunns- og næringsdirektør Bodø kommune
Geir Ove Ropphaugen, daglig leder i Glomfjord Hydrogen
Jørn Arvid Endresen, direktør i ASKO
Anders Mjaaland, administrerende direktør i Saltens Gruppen
Christian Nordvik, administrerende direktør Nordvikgruppen
Henrik Straeng, founder/CFO av Zelk Energy
15.20 Pause
15.30 Avsluttende panelsamtale
16.00 Programslutt