INNSIKT: Kraft til krafttak -hva nå Salten?

24. feb 2023, kl. 08.15–10.00
Stormen Bibliotek Storgata 1A, Bodø

Vi trenger mer av alt, raskere - det er tilrådningen energikommisjonen kom med 1.februar. Frokostmøte INNSIKT skal i februar handle om hvordan vi skal ta et krafttak i Salten -ingen påmelding, vell møtt!

Tilgangen på nok kraft har på kort tid blitt en flaskehals som kan bremse både etableringer av ny verdiskaping, samt utvikling av eksisterende bedrifter og energiomstilling av samfunnet. Mer kraft, mer nett og mer enøk er avgjørende for at vi skal nå klimamålene og fortsette veksten også i Salten.

OM INNSIKT:
Innsikt Bodø er en nettverksarena for næringsliv, offentlig ansatte, politikere, studenter, gründere, frivillige organisasjoner og andre som er engasjerte i by- og næringsutvikling i Bodø og omegn. Innsikt er en godt etablert arena, som løfter ulike dagsaktuelle temaer i regionen opp til diskusjon en gang i måneden.
 
ARRANGØRER:
Bodø kommune, Bodø næringsforum, Bodøregionens utviklingsselskap, Innovasjon Norge Nordland, NHO Nordland og Nord universitet.