Næringslivslunsj i Hadsel

6. sep 2023, kl. 12.00–13.30
Stokmarknes (sted kommer) Gratis

Velkommen til lunsjmøte med fokus på bedriftenes behov og næringspolitikk i årets kommunevalg, med oss er ordførerkandidatene inviterer til dialog og innsikt. Hva er viktige rammevilkår og innsikt ordførerkandidatene må ta med seg etter valget?

I Nordland skjer det enormt mye og det er mange spennende arbeidsplasser, men vi ser at folketallet synker og 8 av 10 bedrifter får ikke tak i kompetansen de trenger. Vi må sørge for at politikerne vet hvilke rammebetingelser som må på plass for å skape nye og holde på de arbeidsplassene vi har. 

Derfor invitere vi med oss ordførerkandidatene i Hadsel til en frokostmøte med bedriftsledere. Formålet er å gi innsikt bedriftene mener partiene må vite noe om, noe ordførerkandidatene kan ta tak i etter valget. Skal Hadsel lykkes de neste årene, er det viktig at næringslivet lykkes.

Lunsjmøte er en del av påvirknignsarbeidet til NHO hvor vi setter fokus på at bedrifter gir liv i bygd og by under valgkampen.

Det blir servering av lunsj og kaffi under møte, velkommen!

Velkommen til lunsj!

Ved oppstart blir det servering av lunsj før Toni Gjessing, daglig leder i Hadsel Næringsforening ønsker velkommen og deretter noen ord fra regiondirektør Hans Christian Hansson. 

Ståa hos bedriftene

Før vi lar ordførerkandidatene komme til ordet har vi invitert med oss tre bedrifter til å si noe om seg selv og hvordan deres markedet ser ut, med innsikt i hva partiene burde være klar over. 

Panelsamtale med ordførerkandidatene

Vi har invitert med oss alle ordførerkandidatene i Brønnøy til en samtale om hvordan de ser for seg å legge til rette for vekst og utvikling. Bekrefta ordførerkandidater:

  • Kristin Gjærvoll, Industri- og næringspartiet 
  • Aina Johanne Nilsen, ordførerkandidat Senterpartiet
  • Atle Nielsen (alternativ 2.kandidat), ordførerkandidat Sosialistisk Venstreparti

Frokostmøte arrangeres i samarbeid med Brønnøy Næringsforum

Frokostmøte arrangeres i samarbeid med Hadsel Næringsforening og Egga Utvikling.