Nord i Sør 2024

8. jan 2024, kl. 09.00–17.00
Radisson Blu Scandinavia Oslo

Mandag 8.januar samles vi igjen til Nord i Sør i Oslo. Her møter du flere hundre engasjerte personer fra nærings- og samfunnslivet i nord, og sentrale politikere og beslutningstakere fra hovedstaden og resten av landet

Hold av mandag 8.januar -invitasjon og påmelding kommer!

Nord i sør 2024 vil vi dykke ned i flere av de kritiske temaene som former fremtiden vår nordpå – fra det grønne skiftet og industriell utvikling til samferdsel, havbruk og reiseliv. Vi vil belyse hvordan Nord-Norge ikke bare kan tilpasse seg, men også lede an i en tid med store endringer. 

Hovedtemaet for Nord i Sør 2024 er LEDERSKAP OG LØSNINGER, langt på vei samme tema som NHOs store årskonferanse skal diskutere dagen etter. På vår konferanse har vi naturlig nok et nordnorsk perspektiv på dette.

Sjekk ut programmet og fokuset for NHOs årskonferanse her (lenke).

På kvelden inviterer vi, tradisjonen tro, til Nordnorsk festaften. Nord i Sør arrangeres på Radisson Blu Scandinavia Hotel. Invitasjon med påmelding og flere detaljer kommer i løpet av kort tid.

Nord i Sør er et internt prosjektfelleskap i regi av NHO Nordland, NHO Arktis, Sjømat Norge, NHO reiseliv Nord-Norge, Entreprenørforeningen (EBA) i Nord-Norge og Offshore Norge.