Gratulere så mye til Natre Vinduer med Mangfoldsprisen 2022

Publisert

Fra venstre juryleder Britt Kjensli fra Nordland fylkeskommune, fabrikksjef Hans Petter Skjæran, Morten Sonniks, utredningsleder IMDi og Aina Fagereng, rådgiver for NHO Nordland. Foto: Per Arne Bustnes

Natre Vinduer AS, avdeling Hemnes, vant den regionale Mangfoldsprisen. Vinneren har ansatte fra 20 forskjellige nasjoner, og juryen roser den for aktivt å skape et inkluderende arbeidsmiljø.

Mangfoldsprisen deles ut til virksomheter som har utmerket seg ved fremragende bruk av innvandreres kompetanse. For region Nord- Midt-Norge vant Natre Vinduer AS, avdeling Hemnes, i kategorien mellomstore- og store virksomheter.   

 – Natre Vinduer arrangerer sosiale sammenkomster og aktiviteter som også inkluderer innleid arbeidskraft. Alle personalmøter foregår på to språk, norsk og engelsk samtidig som de tilbyr norskkurs på to nivåer for ansatte i arbeidstiden. Det er også lagt til rette for bønn i arbeidstiden. Dette er gode initiativ for et inkluderende arbeidsmiljø, sier juryleder og rådgiver lokal samfunnsutvikling i Nordland fylkeskommune, Britt Kjensli.

Perspektiver og løsninger

 Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av kompetanse i arbeidslivet. Prisen skal løfte frem suksesshistorier, inspirere arbeidsgivere og skape større bevissthet om verdien av et mangfoldig arbeidsliv. Libe Rieber-Mohn, direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), mener prisen er viktig fordi undersøkelser viser at arbeidsgivere som oftest ser etter folk som passer inn i eksisterende organisasjonskultur og som i stor grad er lik seg selv eller de andre som jobber der. 

- Det er viktig at arbeidsgivere er seg bevisst på at dyktige ansatte ikke består av én homogen gruppe. Hvis ikke kan norsk arbeidsliv gå glipp av viktige perspektiver og løsninger som gjør oss mindre konkurransedyktige, sier Rieber-Mohn. 

- Av våre medlemsbedrifter oppgir 2 av 3 at de ikke får tak i rett kompetanse, her er det mye å hente om man er villig til å ansette mennesker men annen bakgrun, kultur og språkdrakt. Natre Vinduer er et godt eksempel på en bedrift hvor mangfold er endel av organisasjonen i alle ledd av driften, hvor de legges godt til rette og mangfolded brukes som en styrke. Dette er en bedrift mange ledere kan hente insirpasjon og læring fra, legger rådgiver Aina Fagereng i NHO Nordland til.

Om prisen:

  • Det er IMDi og Arbeids- og Inkluderingsdepartementet som deler ut Mangfoldsprisen. I disse dager deles den ut til seks regionale vinnere, fordelt på to kategorier: én for små virksomheter, og én for mellomstore og store virksomheter. Mangfoldsprisen mottok rundt 220 forslag til virksomheter på landsbasis. Vinneren fra Nordland skal nå konkurrere på nasjonalt nivå mot de øvrige vinnerne fra regionene Vest- og Sør-Norge samt Øst-Norge.  
  • Det er en nasjonal jury som avgjør hvilke virksomheter som til slutt står igjen som vinnere innen prisens to kategorier, i tillegg til «Årets mangfoldsvirksomhet». Sistnevnte deles ut til én av de to vinnerne. De nasjonale prisene deles ut av statssekretær Nancy Hertz i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, på IMDis fagkonferanse for etnisk mangfold den 1. desember 2022.  
  • De regionale vinnerne kåres av tre regionale juryer;  

Region Nord- og Midt-Norge: Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal 

Region Vest- og Sør-Norge: Vestland, Rogaland, Agder og Vestfold og Telemark 

Region Øst-Norge: Innlandet, Viken og Oslo 

  • Små virksomheter defineres som virksomheter med inntil 19 ansatte/årsverk. 
  • Mellomstore og store virksomheter defineres som virksomheter med 20 eller flere ansatte/årsverk 
  • I prosess med å komme fram til vinnerne, er det avgjørende at mangold i virksomheten i seg selv ikke er tilstrekkelig. Vinnerne skal blant annet kunne vise til god bruk av innvandreres kompetanse, vise til etnisk mangfold på ulike nivå og kategorier i virksomheten, samt jobbe strategisk med å øke det etniske mangfoldet. 

For tildelingskriteriene og mer informasjon om Mangfoldsprisen, gå inn på; www.mangfoldsprisen.no