Motstandere som heier på hverandre

Publisert

NHOs Tone Grindland og LOs Eirin K. Sund. Foto: Erik Waage.

Seinere i vår er det lønnsoppgjør og du vil se oss krangle på TV. Men nå jubler NHO og LO over at vi begge vokser.

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland

Eirin K. Sund, regionleder i LO i Rogaland

Ja, det er sånn. Vi representerer ulike grupper og er avklarte motstandere under vårens lønnsoppgjør. Det ligger i vår natur og vårt oppdrag at arbeidsgiverne og arbeidstakerne er uenige når lønnen skal fastsettes.

Folk hører sjeldnere at vi heier på hverandre ellers i året. Vi er enige om de store linjene i norsk politikk og er helt avhengige av hverandres eksistens. Begge har et uttalt mål om at begge parter skal vokse og at organisasjonsgraden i arbeidslivet skal være høy.

Korona-effekten

Derfor ble vi begge så glade da talte opp medlemsveksten for 2021. Tallene viser nemlig at både NHO og LO vokser, både nasjonalt og regionalt.  NHO vokste med  1300 medlemmer (bedrifter) i 2021, og 95 i Rogaland.

LO vokste med 10.000 medlemmer (personer) fra 3.kvartal 2020 til 3. kvartal 2021.  LO i Rogaland økte med nesten 2000 i samme periode.  

Det organiserte arbeidslivet har styrket seg under pandemien. Når krisen rammer, er det seriøse fellesskapet ekstra trygt. Det skal vi være glade for.

Den norske modellen

For den norske modellen og trepartssamarbeidet er noe av det fineste vi har i Norge. Det handler om at arbeidstakere (LO), arbeidsgivere (NHO) og staten samarbeider om lønn og forholdene i arbeidslivet. Dette er nokså unikt og en av årsakene til at Norge er verdens beste land å bo og arbeide i.

Men det er ikke noe vi kan ta for gitt. Vi trenger at arbeidere og bedrifter fortsetter å organisere seg. Derfor heier vi på hverandre og at begge vokste i 2021.