Strømstøtten til bedriftene må forlenges, forbedres og forenkles

Publisert

A power line mast in a winter landscape in Norway. Foto: Getty Images/iStockphoto

Slik bedriftene beskriver situasjonen sin nå, kan ikke regjeringen avslutte strømstøtteordningen ved nyttår. NHO mener den i første omgang må forlenges med tre måneder.

- 3 200 bedrifter har søkt om og får innvilget strømstøtte. Det er bra at disse har benyttet seg av ordningen. Samtidig vet vi at mange ikke har kvalifisert. Støtten må derfor forlenges med tre måneder og justeres slik at flere kan kvalifisere til strømstøtte, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid.

- Flere NHO-bedrifter er frustrerte og bekymret. Mange forteller oss at de er redde for konsekvensene de skyhøye strømprisene får for bedriftene og deres ansatte, sier Almlid.

NHO har videreformidlet til regjeringen de tilbakemeldingene vi har fått fra bedriftene om at ordningen må justeres så flere blir omfattet. Det kan handle om hvordan man beregner strømintensitet eller utnytter handlingsrommet i statsstøttereglene. Det bør heller ikke være noen absolutt utbyttebegrensing, for bedriftene trenger utbytte for å betale formuesskatt og lønn til ansatte.

Tallene fra regjeringen viser at 77 prosent av støtten fram til nyttår går til ENØK-tiltak. Dermed går bare en snau firedel av midlene i ordningen til ren strømstøtte. Forutsetningene var imidlertid at rundt to tredeler skulle gå til strømstøtte, så det er viktig at en ny ordning holder ENØK utenom.

Videre er det i utgangspunktet positivt at bedrifter nå får tilbud på strøm til fastpris. Kraftbransjen har fulgt oppfordringen og begynt å legge fram tilbud om avtaler, og det er bra at det begynner å komme tilbud fra flere aktører.

- Vi håper det kan komme flere tilbud om fastpris fremover som gir bedriftene forutsigbarhet, men akkurat nå får vi daglig tilbakemeldinger fra medlemmene våre som sier at tilbudene ikke treffer og ikke gir levelige priser, sier Almlid.

- For NHO var det en klar forutsetning at et fastprissystem måtte fungere for at strømstøtteordningen skulle avsluttes ved nyttår. Når vi hører hva bedriftene forteller akkurat nå, mener NHO det er klart at strømstøtteordningen må justeres og forlenges de tre første månedene av 2023, sier Almlid.

Fastprisavtaler er ikke en ordning for å redusere strømkostnader, men å sikre forutsigbarhet. De høye markedsprisene påvirker prisnivået i avtalene. De fleste bedrifter ønsker ikke å inngå kontrakter på 7 år, som har de laveste prisene.

I tillegg er de generelle fastprisordningene for dårlig tilpasset bedriftenes forbruksmønster. Blant annet tilbys det for lite volum, slik at bedriftene bare kan sikre deler av strømregningen med en fastprisavtale. Flere av avtalene ser også ut til å være begrenset til enkelte regioner.


Les mer

Spørsmål og svar om strømstøtte for bedrifter