Spania tar over stafettpinnen i EU

Foto: Spanish Presidency

Spania overtar formannskapet i EU fra Sverige 1. juli 2023. Formannskapet er viktig som agendasetter og for å prioritere de sakene som skal løftes og pushes gjennom EU-systemet.

Oppgavene til presidentskapet innebærer blant annet: 

 • Å lage en overordnet prioritering av hvilke politikkområder man ønsker fremgang på i løpet av halvårsperioden. 
 • Regjeringens statsråder leder møtene i de ulike konstellasjonene av Rådet, på alle politikkområder fra landbruk til forsvar.  
 • Landets byråkrater er ansvarlige for å skrive utkast til EU-lover og søke kompromisser med sine kolleger i andre medlemsland for å utgjøre Rådets posisjon når lovene skal stemmes over.  

Formannskapets prioriteringer 

Re-industrialisere EU og sikre strategisk autonomi

 • Bygge opp strategisk industri og teknologi i Europa
 • Utvidehandelsforbindelser og styrke forsyningskjedene, med spesiell oppmerksomhet på Latin-Amerika og EU-CELAC toppmøte
 • Foreslå en strategi for hvordan man kan sikre økonomisk sikkerhet og globalt lederskap i EU innen 2030, og følge opp deklarasjonen fra Versailles i mars 2023 

Sikre fremskritt i den grønne omstillingen

 • Reform av elektrisitetsmarkedet med sikte på å akselerere utbredelsen av fornybar energi, reduksjon av strømprisene og forbedring av systemets stabilitet
 • Fremskynde lovforslagene knyttet til Fit for 55, slik som gass- og hydrogenpakken, og energieffektivitetsforordningen. 
 • Fremme tiltak for reduksjon av avfall og mikroplast, utforming av bærekraftige produkter og generering av grønne drivstoff

Fremme sosial og økonomisk rettferdighet

 • Etablere minimumsstandarder for selskapsbeskatning i alle medlemsland
 • Bekjempe skatteunndragelse fra store multinasjonale selskaper
 • Revisjon av det flerårige økonomiske rammeverket 2021-2027 (MFF) 
 • Reform av finansreglene 
 • Utvidelse av arbeidstakernes rettigheter på flere områder og for sårbare grupper som barn, voldsutsatte kvinner og mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Styrke europeisk samhold

 • Videreutvikling av det indre marked
 • Fullføre bankunionen og kapitalmarkedsunionen
 • Konsolidere og forbedre felles instrumenter som NextGenerationEU-fondene
 • Mer effektiv og koordinert forvaltning av migrasjons- og asylprosesser
 • Koordinert støtte til Ukraina og andre nabostater 

Effekter av nyvalget i Spania  

Spanias statsminister Pedro Sánchez lyste mandag 29. mai ut nyvalg til parlamentet etter søndagens valgnederlag i kommune- og regionvalget. Parlamentsvalget, som etter planen skulle finne sted i desember, er nå fremskyndet til 23. juli.   

Konsekvenser for EU-formannskapet   

Mange frykter hvilke konsekvenser nyvalget vil få for EU. Landene bruker flere år på å forberede seg på overtakelse av presidentskapet. Et regjeringsskifte i forbindelse med et presidentskap kan føre til politisk stillstand, blant annet på grunn av: 

 • Det kan ta tid å forme regjering og politisk ledelse kommer sent på plass 
 • Utskiftning av personer som har ansvar for å forberede og gjennomføre møtene. Mange av disse har drevet med forberedelser i flere år allerede 
 • Endringer i de overordnede prioriteringene og i enkeltsaker

Det er likevel ikke unikt at det skjer regjeringsskifte i forbindelse med presidentskapene i EU. Det var regjeringsskifte i Sverige kun tre måneder før de overtok presidentskapet 1. januar i år. Sánchez har gjentatt flere ganger at valget ikke skal påvirke gjennomføringen av presidentskapet. 

Spanske formannskapets offisielle nettside