NHO

Innhold

Er du vår neste studentpraktikant eller trainee i Brussel?

Nyhet

Publisert

Foto: våre nåværende traineer, Christoffer Stenseth (t.v.) og Julia Snellingen (t.h.).

Er du samfunnsengasjert og nysgjerrig, med interesse for næringslivet og Norges forhold til EU? Da er kanskje du vår nye trainee eller studentpraktikant!

Vi søker fremoverlente og initiativrike personer som trives både med å jobbe på egen hånd og tett i gruppe. Vi ser gjerne at du har en fagkrets som inkluderer juss, statsvitenskap, eller økonomi.

NHO er Norges største arbeidsgiver- og næringslivsorganisasjon. I Brussel jobber vi for at interessene til norske bedrifter ivaretas i den europeiske politikkutformingen sammen med andre norske aktører og næringslivet i Europa. I tillegg til arbeidslivsspørsmål jobber vi særlig med energi og klima, forskning og innovasjon, handel og brexit samt utviklingen av det indre markedet.

Gjennom et opphold hos oss vil du få direkte innblikk i og erfaring med å bidra til å fremme norske næringslivsinteresser i et bredt spekter opp mot Norges viktigste samarbeidspartner og marked. 

Som trainee eller studentpraktikant vil du:
Arbeide integrert sammen med kontorets faste medarbeidere i gjennomføringen av NHOs agenda i Brussel.

Ha varierte og spennende oppgaver med muligheter for å lære om og få praktisk erfaring med norsk næringslivs agenda i Brussel og politikken på EU-nivå gjennom å:

 • Følge opp NHOs agenda mot EU på mange politikkområder og fagfelt
 • Bidra til å skrive NHOs Europanytt og andre rapporter fra Brussel
 • Forberede våre ulike arrangementer i Brussel
 • Representere NHO i ulike sammenhenger i Brussel
 • Møte relevante aktører for NHO fra Europa og Norge
 • Holde innlegg for besøkende grupper
 • Samarbeide med kolleger i NHO fellesskapet om NHOs prioriteringer for EU/EØS
 • Følge opp NHOs medlemskap og deltagelse i BusinessEurope
 • Bidra til vårt kommunikasjons- og informasjonsarbeid
 • Være lyttepost på seminarer og konferanser
 • Gjennomføre administrative oppgaver.

Fordelingen av arbeidsoppgaver vil gjenspeile nivået og varigheten på de to engasjementene. Ettersom vi er et lite kontor vil det være en forutsetning at du både som trainee eller praktikant evner å bidra selvstendig til den daglige driften og til et hyggelig arbeidsmiljø.

Koronasituasjonen i Belgia kan selvfølgelig påvirke den daglige driften av kontoret, og muligheten til å gjennomføre fysiske møter, seminarer og besøk kan derfor bli begrenset. Dette kompenseres imidlertid med digitale møter og webinarer. Du kan lese mer om koronasituasjonen lenger ned.

***

Trainee

Stillingen som trainee har en varighet på 10 måneder fra 1. september 2021 til 31.juni 2022. Det kreves ferdig mastergrad, og det vil bli lagt vekt på skriftlig fremstillingsevne, selvstendighet og relevante tidligere erfaringer. Trainee bør søke Erasmus recent graduate stipend (for studenter som nylig har avlagt mastergrad), og vil i tillegg motta et stipend fra NHO. 

Søknadsfrist 31. mars 2021.

Tiltredelse skjer etter avtale, etter planen første halvdel av september 2021.
Søknad, CV og eventuelle referanser settes sammen til én PDF-fil som merkes "Søknad trainee høst 2021".

Du kan søke stillingen som Trainee her. 

***

Praktikant

Stillingen som studentpraktikant gjelder for høstsemesteret 2021, slutten av august til jul (4-5 mnd). Stillingen er ulønnet og det er en forutsetning at praktikanten er i et utdanningsløp som gir muligheter for gjennomføring av praksisopphold, og finansiering av oppholdet under Erasmus+ ordningen.

Søknadsfrist 31. mars 2021.

Tiltredelse skjer etter avtale, etter planen i slutten av august 2021.
Søknad, CV og eventuelle referanser settes sammen til én PDF-fil som merkes " Søknad praktikant høst 2021".

Du kan søke på stillingen som Praktikant her.

 

*Covid-19

Det gjøres oppmerksom på at smitteutviklingen under den pågående pandemien kan medføre at tiltredelsestidspunkt i Brussel kan bli endret, eller at oppholdet i verste fall må avlyses.

Som resten av det belgiske samfunnet har våre ansatte for øyeblikket hjemmekontor. Vi forventer imidlertid økt kontorvirksomhet utover våren og sommeren, med grundige smitteverntiltak på kontoret. Myndighetene har iverksatt strenge smittevernskrav mot covid-19, og belgisk helsevesen holder høy standard. Med et Europeisk Helsetrygdkortet har du rett på akutt medisinsk behandling på linje med det belgiere får. Praktikant og trainee ved NHO Brussel vil også være dekket av NHOs reiseforsikring under hele oppholdet. Det finnes skandinaviske leger i Brussel.

Den største utfordringen gitt koronasituasjonen kan vise seg å være at man grunnet reiserestriksjoner kan få mindre muligheter til å reise til Norge eller få besøk fra Norge og andre land. Søkerne bes derfor om å reflektere over om en slik situasjon vil være noe de føler seg klar for å håndtere.