Garantiordning for lån til bedrifter og gjenopprettelse av Statens obligasjonsfond

Staten vil garantere for 90 prosent av beløpet i nye lån på inntil 50 millioner kroner per bedrift. Illustrasjonsbilde.

Regjeringen presenterte fredag 20. mars detaljer rundt ny garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, og gjenopprettelse av Statens obligasjonsfond.

Se oppdatert informasjon om ordningen

Kontantstøtte- og låneordningene i et nøtteskall

NHOs kommentar til ordningene 20. mars

Regjeringen foreslår å etablere en statsgaranti på 90 prosent for nye lån i markedet for små og mellomstore bedrifter som er rammet av virusutbruddet, samt å gjenopprette Statens obligasjonsfond som et tiltak rettet spesielt mot store selskaper. Tiltakene vil ha en samlet ramme på 100 milliarder kroner. 

- Den løsningen regjeringen har valgt for garantiordningen er gode nyheter for mange norske bedrifter. Små og mellomstore bedrifter som har akutte betalingsproblemer trenger likviditet nå for å komme gjennom krisen, sier NHO-sjef, Ole Erik Almlid.  

NHO ser frem til godt samarbeid mellom bankene og næringsliv rundt omkring i landet.  Det vil være noen bedrifter som ikke hjelpes av denne ordningen, for eksempel fordi de ikke har fysiske verdier som kan pantsettes. 

NHO følger derfor situasjonen nøye for disse bedriftene, og har god dialog med regjeringen om utviklingen.Innretningen av statens obligasjonsfond peker mot at dette vil være et godt virkemiddel for å hjelpe de større bedriftene, som finansierer seg i obligasjonsmarkedet, i tillegg til bank.  

Den dramatiske situasjonen endrer seg raskt, og det vil ganske sikkert bli behov for ytterligere tiltak.