NHO

Innhold

Haram og Stavanger er Norges beste vertskapskommuner

Stavanger Forum

Stavanger ble best av de store kommunene når de koblet byutvikling og næringsutvikling gjennom sin systematiske og kraftfulle satsing på smartby-arbeid. (Bilde fra Stavanger Forum).

I klassen for små kommuner er Haram på Sunnmøre landets beste vertskapskommune for næringslivet og Stavanger er best blant de store. Det slår KS og NHO fast.

- Bedriftenes konkurransefortrinn starter i kommunene.  Store norske internasjonale suksesser har startet i kommunene. Derfor er gode vertskapskommuner svært sentralt, sa NHO-president Arvid Moss da han delte ut førstepremiene sammen med KS s styreleder Gunn Marit Helgesen.

 I tillegg til vinnerne har man tidligere nominert finalistene Sande (Vestfold) og Rauma (Møre og Romsdal) i klasse for små kommuner og Arendal (Agder) og Ringsaker (Innlandet) blant de store.

 Haram kommune har jobbet offensivt, systematisk og målrettet med næringsutvikling gjennom 25 år, og trukket næringslivet inn i kommunens strategiarbeid helt siden 90-tallet. Dette har resultert i en modell for samarbeid mellom kommunen, utdanningsaktører og næringslivet som har resultert i så stor tillit at samarbeidet har overlevd skiftende konjunkturer og økende inntreden av internasjonalt eierskap i det lokale næringslivet, heter det i juryens begrunnelse.

Det er blant annet utarbeidet partnerskapsavtaler mellom skolene og bedriftene for å sikre relevant utdanningstilbud for lokalt nærings- og arbeidsliv og bruk av lærlinger som lærekrefter i skolene. Kommunen blir fra 1. januar 2020 en del av langt større nye Ålesund kommune. I sammenslåingsprosessen er det vedtatt at Haram-modellen for næringsutvikling skal legges til grunn for næringssamarbeidet i den nye storkommunen.

Stavanger har vist en slagkraftig evne til å snu seg når næringslivet opplever dramatiske endringer, og inntatt en proaktiv rolle for å tilpasse virkemidler og løse utfordringer sammen med næringslivet, mener juryen.  Resultatene har heller ikke ventet på seg.  Et tidligere svært oljeavhengig næringsliv er i ferd med å transformeres til nye forretningsmuligheter også i internasjonal sammenheng. Det viser seg ikke minst når Stavanger kobler byutvikling og næringsutvikling gjennom sin systematiske og kraftfulle satsing på smartby-arbeid, eksemplifisert ved Horizon2020-prosjektet Triangulum og Nordic Edge Expo som nå knoppskytes til Beijing og Washington. Kommunen er nytenkende og utviklingsorientert, og blant foregangskommunene når det kommer til bruk av innovative offentlige anskaffelser som metode for samfunns- og næringsutvikling, heter det i begrunnelsen.

Det var i januar at NHO og KS begynte å samarbeide om en kåring av gode vertskapskommuner for næringslivet. Næringslivet gir arbeidsplasser, inntekter og viktige bidrag til lokal samfunnsutvikling.   For næringslivet kan en kommune som er flink til å legge til rette for næringsutvikling representere et viktig konkurransefortrinn. 

For å styrke samarbeidet mellom kommuner og næringsliv, ønsker vi å løfte frem gode eksempler for å lære av disse. Hovedmålet med initiativet er å skape en positiv oppmerksomhet om et viktig samfunnsområde, og samtidig stimulere til dialog og rolleforståelse mellom kommuner og næringsliv.   

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: