NHO

Innhold

To skritt frem, ett tilbake. Igjen og igjen

Nyhet, Økonomisk politikk og analyse

Publisert

Snart tolv måneder er gått siden regjeringen iverksatte de "mest inngripende tiltakene i fredstid". Det markerte starten på en økonomisk krise helt ulik alle tidligere. Arbeidsledigheten ble firedoblet, men boligene er blitt ti prosent dyrere. Produksjonen gikk i kjelleren, aksjekursene til himmels. Vi anslår at Fastlands-BNP vil vokse med 3,2 prosent fra 2020 til 2021. De to neste årene venter vi en vekst på henholdsvis 3 og 2,2 prosent.

Les hele økonomisk overblikk for første kvartal 2021 

– Ingen tidligere kriser har bydd på like raske og dype nedturer, ingen har gitt oss like raske oppturer, ingen har bydd på større strekk i laget enn denne, sier sjefsøkonom i NHO Øystein Dørum. 

Først og fremst har de siste tolv månedene vært preget av uvisse. Om smittede, om vaksiner og om tiltak. For de mest berørte bransjene har hver eneste ny pressekonferanse hatt potensial til å slå rett inn på bunnlinja. Lukke? Åpne? Lukke igjen? Bryet verdt?

– Helt siden påsken i fjor har krisen for mange vært to skritt frem, ett tilbake, igjen og igjen, sier Dørum.

Stor strekk i laget

Ettårsdagen markerer heller ikke målstreken, den ligger der fremme, til sommeren en gang, når de fleste voksne er vaksinert, og brorparten av smittevernrestriksjonene kan fjernes. Vi venter et løft i aktiviteten i andre halvår, både ute og hjemme, og våre medlemsbedrifter ser også stadig lysere på fremtiden. Men strekket i laget består.

– Der noen bedrifter for lengst har passert målstreken, med høyere omsetning enn før korona, for andre ligger førkrisenivået flere år unna. Kriser gir "arr", også denne, sier Dørum.

Forutsatt tilnærmelsesvis full gjenåpning til sommeren, er det god grunn til å vente at såkalt oppdemmet (utsatt) etterspørsel vil kunne løfte aktiviteten fra sommeren av, og da særlig i de hardest rammede næringene. Vi anslår at Fastlands-BNP vil vokse med 3,2 prosent fra 2020 til 2021. De to neste årene venter vi en vekst på henholdsvis 3 og 2,2 prosent.

Næringslivets økonomibarometer (NØB) bekrefter flerhastighetsoppsvinget. I første kvartal var det i vår medlemsmasse ganske nøyaktig like mange som vurderte situasjonen som god, som anså den som dårlig. Men der eksempelvis varehandel var godt på plussiden, lå reiselivsbedriftene solid på minussiden. Noe tilsvarende gjelder for fremtidsutsiktene, men der er situasjonen blitt merkbart lysere siden forrige undersøkelse, tatt opp i novembermørket.

Mer hjemmekontor etter pandemien

Spesialtemaet i denne rapporten er en nærmere studie av hjemmekontor under og etter pandemien og mulige konsekvenser av dette. Den viser at mer av arbeidet vil bli utført hjemmefra fremover, og flere møter vil bli tatt digitalt, og ikke fysisk, men hjemmekontoret er likevel ikke for alle, alltid. 

Se presentasjon av tallene her: