Viktig eiendomsskattesak for tidligere verk og bruk

Publisert

Foto: Tingey Injury Law Firm.

Trykkeribedriften Kudos Eiendom AS har i Ager lagmannsretts enstemmige dom av 25. januar 2023 fått medhold i at kommunen uriktig hadde utskrevet eiendomsskatt etter overgangsreglene som ble gitt da maskinskatten bortfalt

Kommunen er også dømt til å erstatte Kudos Eiendom AS’s saksomkostninger.  Sivilombudet kom tidligere til samme resultat, men kommunen valgte likevel å fastholde sitt uriktige vedtak. Saken måtte derfor tas til retten, og den ble prosedert av advokat Morten Fjermeros. Dommen er ikke rettskraftig og kan bli anket.

Se hele dommen her