NHOs tre fokusområder for valget 2023

Publisert

– Mer kraft, tilgang til riktig og mer kompetanse, og privat og offentlig samarbeid er de viktigste temaene vi snakker med politikerne om, sier valgkampansvarlig i NHO, Morten Nygård Bakke.

I samspillet mellom politikere og næringsliv spiller NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) en viktig rolle i å forme politikk og beslutninger til det beste for våre medlemsbedrifter. Med valget 2023 i horisonten er NHO i full sving med å promotere saker som er essensielle for medlemsbedriftene.

Dette gjøres ved at vi øker kunnskapen og forståelsen hos politikerne slik at de får mer innsikt om det å drive bedrift. NHO har identifisert tre sentrale fokusområder for årets valgkamp.

– For det første går vi i 2030 mot et kraftunderskudd. Da må vi sikre at vi i fremtiden får bygget ut mer kraft som bedriftene kan benytte, samtidig som vi sørger for lavere strømpriser, og et nett som er fortere og raskere. For det andre får vi tilbakemeldinger fra medlemmer om at de sliter med å få tak i folk. Da er kompetanse viktig, og det å få tak i de riktige folkene, forteller seniorrådgiver for Myndighetskontakt og valgkampansvarlig i NHO, Morten Nygård Bakke.

– Og for det tredje, som helsepersonellkommisjonen viser, så blir vi flere eldre, og det blir færre som jobber innenfor helsetjenestene. Da må vi sørge for at det offentlige og private jobber godt sammen for å løse de store utfordringene vi har fremover. Dette er de tre viktigste sakene vi snakker om når vi og medlemmene våre møter politikere rundt omkring i hele landet, sier Bakke.

Les mer om valgkampen 2023 her. 

Morten Nygård Bakke, valgkampansvarlig i NHO. Foto: Moment Studio

Dialog og forståelse som gir gode beslutninger

NHOs tilnærming er rotfestet i å innhente tilbakemeldinger fra medlemmene over hele landet, enten gjennom møter eller medlemsundersøkelser. Tilbakemeldingene sikrer at NHOs arbeid for å påvirke politikk er i tråd med de faktiske bekymringene og behovene til medlemsbedriftene.

Bakke understreker hvor vesentlig dette arbeidet er. Han peker på det faktum at det finnes mange politikere som mangler direkte erfaring fra næringslivet, og dermed trenger å kjenne bedriftene bedre.

– Vi har mange politikere der ute som ikke vet hvordan det er å drive bedrift, blant annet. Vi har også litt skepsis blant våre medlemmer fordi de føler at politikerne ikke nødvendigvis er så lett tilgjengelig. Da har vi en stor oppgave i å skape store møteplasser mellom bedriftene våre og politikerne, slik at de kan lære mer av hverandre, og bli trygge på hverandre. Dette gir gode beslutninger i kommunestyrer og i hele landet.

Bedriftenes behov i fokus

NHO har et mangfold av møteplasser spredt rundt. Over 160 arrangementer er planlagt i forbindelse med valgkampen, hvor politikere og bedrifter kan møtes og utveksle perspektiver. Ifølge Bakke er det viktigste at bedrifter tar kontakt med NHOs regionskontorer dersom de står overfor spesifikke problemstillinger de ønsker å løfte frem og få løst.

– Du kan ta kontakt selv, eller møte opp på alle ulike møteplasser som vi har. Vi oppfordrer til å ta kontakt med ditt regionskontor, finne ut hva slags planer de har fremover, melde deg på arrangementene og engasjere deg.

Perioden etter valget er også en nødvendig fase ettersom den gir mulighet til å møte nyvalgte politikere gjennom møteplassene.

– De skal få vite mer om våre medlemmer, hva NHO er og hva våre bedrifter trenger. Politikerne treffer mange store og små beslutninger hver dag som har innvirkning på deg som bedrift. Da må de vite om utfordringene og hva konsekvensen for eksempel vil være. Vi skal ha god kontakt med lokalpolitikere og fylkespolitikere, gi de god opplæring, bidra med innsikt og gi de kontaktinformasjonen slik at de lett kan ta kontakt med oss og bli mer kjent. Og ikke minst, forstå hvordan bedriftene jobber, sier Bakke.

Noen tenker kanskje at prosessen med valgkampen starter kort tid i forveien, men NHOs arbeid med valgkampen starter langt tidligere. Allerede i påsken i 2022 ga NHO aktivt innspill til ulike politiske partier og deres programmer, med fokus på næringslivets prioriteter. Denne proaktive tilnærmingen gjenspeiler NHOs forpliktelse til å drive positiv endring gjennom tidlig engasjement og informert dialog.

– Allerede nå i 2023 har vi begynt å gi innspill til valget i 2025. Det handler om å være i forkant, gi innsikt og god kunnskap om det å drive bedrift i hele landet.