Lønns- og tariffoppgjøret 2014

Lønnsoppgjøret 2017

I år har det vært et mellomoppgjør. Forhandlingene ble holdt mellom NHO og LO/YS på vegne av samtlige landsforeninger og forbund. Partene kom til enighet 14. mars. Vedtakelsesfristen er 18. april. Det er de styrende organer i LO/YS og NHO som skal vedta oppgjøret.

Nyheter

Kontakt

Pressekontakt

Disse personer jobber med presse- og mediekontakt i NHO i forbindelse med lønnsoppgjøret og kan kontaktes hvis du har spørsmål. Du kan også bruke pressetelefonen på tlf 480 22 800 som er bemannet døgnet rundt.