Lønns- og tariffoppgjøret 2014

Lønnsoppgjøret 2017

NHO og LO/YS er enige om en ramme på 2,4 prosent i årets mellomoppgjør. Det er gitt et generelt tillegg på 50 øre og i tillegg et lavlønnstillegg på 1,50 kroner. Det er den samlede kostnadsveksten som er avgjørende for hvorvidt det er rom for lokale tillegg.

Nyheter

  • Streik i Kreftforeningen

    Norsk Sykepleierforbund (NSF) tar ut 19 medlemmer i Kreftforeningen i streik fra førstkommende mandag etter at meklingen mellom NHO/Abelia og NSF ikke førte frem.

    18. mai 2017

Kontakt

Pressekontakt

Disse personer jobber med presse- og mediekontakt i NHO i forbindelse med lønnsoppgjøret og kan kontaktes hvis du har spørsmål. Du kan også bruke pressetelefonen på tlf 480 22 800 som er bemannet døgnet rundt.